Logga in
Logga in

Stockholm Väg 277, reparation av bropelare på Lidingöbron

Bropelarna på Lidingöbron ska repareras som ett planerat underhållsarbete. Arbetet pågår april-september 2022.

Vad?

Reparation av bropelare på Lidingöbron.

Varför?

Planerat underhåll av bron.

Nuläge

Arbetet pågår från slutet av april och beräknas vara klart i september.

Om projektet

Vi ska förstärka bron genom att byta ut delar av bropelarna på Lidingöbron vid Ropstens brygga. Genom att vi gör detta förlänger vi brons tekniska livslängd.

Hur påverkas du?

Arbetet sker främst dagtid, nattetid vid två enstaka tillfällen. Vi hoppas på överseende med störande ljud som detta arbete medför.

För dig som pendlar med båt blir det också en lite längre bit att gå då vi leder om gångvägen cirka 30 meter.

Sänkt hastighet och avstängningar vid vissa arbeten

Allt arbete med bytet sker från undersidan av bron. Större delen av arbetet har ingen påverkan på trafiken, men vid ett par tillfällen kommer vi att behöva sänka hastigheten eller stoppa trafiken.

Avstängning nattetid

Vi stänger av bron för att kunna genomföra utbyte av delar i bropelarna. När det sker stänger vi av bron för trafik i cirka 5 minuter åt gången. Detta är planerat nattetid för att minimera störningarna på trafiken.

  • Avstängning: i mitten av september. Håll utkik här på hemsidan för uppdatering av datum och tid.

Vi hoppas på överseende med den längre restid som detta arbete medför.

Sänkt hastighet

Under tre helger sänker vi hastigheten på Lidingöbron från 70 km/timme till 30 km/timme. När vi genomför gjutningsarbeten behöver vi minimera vibrationerna i bron för att betongen ska härda på rätt sätt.

  • Sänkt hastighet: natten till lördag 20 augusti kl. 00.00 till måndag 22 augusti kl. 04.00
  • Sänkt hastighet: natten till lördag 27 augusti kl. 00.00 till måndag 29 augusti kl. 04.00
  • Sänkt hastighet: natten till lördag 3 september kl. 00.00 till måndag 5 september kl. 04.00

Vi hoppas på överseende med den längre restid som detta arbete medför.

Tidslinje

1 Arbetet startar April 2022

2 Arbetet avslutas September 2022