Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älg i gryningen.

Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

År 2019 genomfördes en teknisk utredning av viltproblematiken och faunapassager. Syftet med utredningen var att med utgångspunkt i Åtgärdsvalsstudien (från 2017) konkretisera lämpliga åtgärder på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge). Åtgärder som är aktuella är faunastängsel och passager för vilt.

Under år 2020–2021 kommer vi att arbeta vidare med detaljutformning av åtgärderna i samband med framtagandet av en vägplan. Under arbete med vägplanen har vi haft samråd under år 2020 och vägplanen kommer att ställas ut för granskning våren 2021.