Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun för en ny trafikplats vid Fagrabäck samt en ombyggnation av Österleden. Detta gör vi för att din resa till, från och genom Växjö ska bli tryggare och smidigare.

Vi mittseparerar Österleden och bygger en trafikplats där den passerande trafiken från väg 25 och 27 hålls planskilt från lokaltrafiken. Köerna blir på så sätt färre, vilket innebär kortare restider oavsett om du åker kollektivt eller kör bil.

Växjö stad växer. Därför utformas den nya trafikplatsen med tanke på ökade trafikmängder. Vi tar hänsyn till Fyllerydskogen och tillgängligheten dit. Du kommer på ett säkert sätt ta dig till reservatet till fots eller med cykel. Anslutningarna till Fyllerydskogen blir också fler.

Hur går arbetet till?

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnaden. Trafikverket har tagit fram en vägplan och Växjö kommun har upprättat en detaljplan för föreslagen ombyggnad av väg 25 Österleden. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.

Ombyggnaden av väg 25 Österleden och trafikplats Fagrabäck startar 2020 och beräknas ta två år. Läs mer om processen under Fördjupning och få fler detaljer i Frågor och svar.

Vad ska göras?

 • Den genomgående trafiken separeras från den lokala.
 • Nya gång- och cykelvägar.
 • Tre nya cirkulationsplatser.
 • Planskild gång- och cykelväg till Fyllerydskogen, samt anslutningsvägar in i reservatet.

När byggnationen är klar kan hastigheten för genomgående trafik på väg 25 höjas till 100 km/timmen.

Så här blir det bättre

Med ombyggnaden…

 • Minskar restiden mellan Högstorp och centrum.
 • Minskar risken för köbildning då trafiken blir jämnare.
 • Kommer lokala kollektivtrafik fram snabbare.
 • Ökar säkerheten för fotgängare genom planskilda övergångar.
 • Får området en sammanhängande gång- och cykelväg.
 • Blir möjligheterna att nå Fyllerydskogen fler, både till fots, med cykel eller bil.

Så här arbetar vi med miljön

 • Viltstängsel kommer sättas upp.
 • Bullerplank kommer sättas upp längs med bebyggelsen.
 • Att vi tar 2 procent av Fyllerydskogen i anspråk för att bygga trafikplatsen abebyggs kompenserar vi med ett större område skyddad skog i form av naturreservat.

Under byggtiden

Vi gör allt vi kan för att du ska komma fram så lätt som möjligt under byggtiden. En stor del av arbetet kommer göras där det idag är skog och kommer därför inte störa trafiken. Dessa vägar kommer vi sedan använda för att leda om trafiken när vi ska påbörja arbetet där det idag är väg. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade under byggtiden och kommer få samma restid som vanligt. Fyllerydskogen kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.