Logga in
Logga in

Mukautetut kokeet

Teoriakoe on käännetty useille kielille, muun muassa suomeksi. Voit myös anoa lupaa suorittaa kokeen suullisesti, tulkin avustuksella tai viittomakielellä tai käyttää kokeeseen pidemmän ajan.

Teoriakoe muilla kielillä

Teoriakoe B-ajokorttia (henkilöauto) varten on käännetty 14 kielelle. Valitse kieli, kun varaat kokeen.

Mukautetut kokeet

Voit halutessasi kuunnella kokeen ruotsiksi. Sinun ei tarvitse tehdä anomusta saadaksesi käyttää äänitettä normaalissa koeajassa.

Teoriakoe tulkin kanssa ja suullinen teoriakoe tulkin kanssa

Jos et osaa lukea ruotsia tai et ymmärrä ruotsia, voit tehdä teoriakokeen tulkin kanssa. Voit suorittaa tulkin kanssa kokeen kaikissa ajoneuvoluokissa sekä traktorikortin, mutta et ammattiajokoetta.

Tulkkikokeita on erilaisia:

  • teoriakoe tulkin kanssa
  • suullinen teoriakoe tulkin kanssa

Teoriakoe tulkin kanssa

Kokeen pitäjä lukee kysymykset ja vastausvaihtoehdot, jotka tulkki tulkkaa sinulle. Klikkaa itse, mikä on mielestäsi oikea vastaus.

Suullinen teoriakoe tulkin kanssa

Jos sinulla on suuria lukivaikeuksia sekä ruotsissa että äidinkielessäsi, esimerkiksi dysleksia tai muu toiminnan vajavuus, voit anoa lupaa suorittaa teoriakokeen suullisesti tulkin kanssa. Sen voi tehdä kahdella tavalla:

  • Ensimmäisessä kokeessa et näe kysymystä tai vaihtoehtoja näytölläsi. Kokeen pitäjä esittää kysymyksen suullisesti ja saat itse kertoa vastauksen kuvan ja kysymyksen pohjalta. Tulkki tulkkaa kaiken, mitä sinä ja kokeen pitäjä sanotte. Kokeen pitäjä arvioi, onko vastaus oikein vai väärin. Koetta kutsutaan nimellä suullinen arviointikoe.
  • Toisessa kokeessa et vastaa omin sanoin. Kokeen pitäjä lukee kysymykset ja vastausvaihtoehdot, jotka tulkki tulkkaa sinulle. Koetta kutsutaan nimellä suullisesti luettu koe.

Jos tarvitset viittomakielentulkkia, voit tehdä teoriakokeen viittomakielentulkin kanssa. Tämä koskee traktorikoetta ja kaikkia ajolupia, paitsi luokkia D1, D, D1E ja DE. Liikennevirasto järjestää viittomakielentulkin.

Tarvitset todistuksen siitä, että tarvitset tulkin

Yhden seuraavista on allekirjoitettava todistus tulkin tarpeesta:

  • opettaja, joka työskentelee koulussa oppilastuen parissa
  • ajokoulun työntekijä
  • SFI-koulun rehtori tai opettaja

SFI-koulun rehtori tai opettaja voi kirjoittaa todistuksen oppilaille. Todistuksesta on selkeästi käytävä ilmi, että sinä, joka anot lupaa tehdä kokeen tulkin kanssa, et osaa puhua, et ymmärrä tai lue ruotsia riittävän hyvin voidaksesi tehdä kokeen kirjallisesti tai suullisesti ruotsiksi.

Jos hakemus koskee B-ajokorttia varten suoritettavaa teoriakoetta, hakemuksesta on käytävä ilmi, että sinä, joka teet kokeen, et osaa lukea mitään kielistä, joille koe on käännetty.

Kun hakemus hyväksytään

Jos hakemuksesi hyväksytään, saat kirjallisen päätöksen, josta käy ilmi, miten pitkään se on voimassa. Päätös koskee kaikkia ajokorttiluokkia sekä traktorikorttia. Jos aiot suorittaa useamman ajokorttiluokan kokeen, sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, kunhan päätös on voimassa.

Jos hakemuksesi on hyväksytty, sinulla on myös oikeus varata kirjallinen koe pidennetyllä koeajalla.