Logga in
Logga in

Jämtland E45, rastplats Svenstavik

Vi planerar att bygga en ny rastplats vid Svenstavik. Det gör vi för att ge möjlighet till vila för trafikanter och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar för en ny rastplats vid Svenstavik.

Varför?

För bättre möjlighet till rast och vila som ökar trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Efter en utredning där man kartlagt befintliga rastplatser planerar vi nu att bygga en ny rastplats mellan Svenstavik och Åsarna. Rastplatsnätet behöver förtätas så att man får en sträcka på cirka 8–10 mil mellan varje rastplats.

Målet för den nya rastplatsen är att den ska vara en fin plats att rasta på och på så sätt öka trafiksäkerheten för trafikanter längs E45:an. 

Projektet omfattar

 • parkeringsplatser
 • parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • toalett
 • toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • bord med sittplatser
 • sopkärl
 • information
 • belysning.

Så påverkas trafiken av bygget

Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på E45 förbi arbetsområdet. Planera din resa och var ute i lite extra god tid. Tänk på att visa hänsyn till de som arbetar vid vägen.

Karta

Visa utredningsområde för placering av rastplatsen som föreslåls ligga mellan Svenstavik och Åsarna.
Se och ladda ner kartan i en större storlek (png, 944 kB)

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

 • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
 • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
 • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Tidsplan

.

1 Arbete med att ta fram en bygghandling 2022–2023

2 Byggstart Maj 2024

Kontakt

Oskar Falkenberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 72 80

Gabriel Ternström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 45 75