Logga in
Logga in

Jämtland E45, rastplats Svenstavik

Vi planerar att bygga en ny rastplats vid Svenstavik. Det gör vi för att ge möjlighet till vila för trafikanter och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar för en ny rastplats vid Svenstavik.

Varför?

För bättre möjlighet till rast och vila som ökar trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi arbetar med att ta fram en bygghandling för rastplatsen.

Om projektet

Efter en utredning där man kartlagt befintliga rastplatser planerar vi nu att bygga en ny rastplats mellan Svenstavik och Åsarna. Rastplatsnätet behöver förtätas så att man får en sträcka på cirka 8–10 mil mellan varje rastplats.

Målet för den nya rastplatsen är att den ska vara en fin plats att rasta på och på så sätt öka trafiksäkerheten för trafikanter längs E45:an. 

Projektet omfattar

  • parkeringsplatser
  • parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • toalett
  • toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • bord med sittplatser
  • sopkärl
  • information
  • belysning.

Karta

Karta

Visa utredningsområde för placering av rastplatsen som föreslåls ligga mellan Svenstavik och Åsarna.
Se och ladda ner kartan i en större storlek (png, 944 kB)

Tidsplan

.

1 Arbete med att ta fram en bygghandling 2022–2023

2 Byggnation 2024

Kontakt

Oskar Falkenberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 72 80