Logga in
Logga in

Tunga transporter

Vinöledens färjor har ett begränsat lastutrymme. Tunga och skrymmande transporter kräver att större delen av lastutrymmet ombord utnyttjas. Det kan medföra väntetider och köbildning för alla resande.

Vi behöver hjälp av dig som yrkeschaufför, för att klara trafiken och planera lastningen.

Kontakta besättningen före transport

Ring Vinöledens besättning på 0771-65 65 65, helst tre timmar före tung/skrymmande transport. Det ger en möjlighet till bättre lastplanering. Har du en möjlighet att ringa en dag i förväg, har vi ännu större möjlighet att hjälpa till. Besättningen kan upplysa om när det är låg trafikintensitet men kan inte garantera att er transport kommer med någon specifik avgång.

Transportera mitt på dagen

Utför gärna transporten dagtid, mellan klockan 10.00-15.00. Det hjälper öbor och privatbilister som behöver resa till och från arbete och andra aktiviteter. Det behövs samarbete för att få utrymmet att räcka till vid olika tillfällen och för olika ändamål.

Beställ

Du som under en avgränsad period vill genomföra ett större antal tunga/skrymmande transporter (t ex vid byggen, skogsavverkning, turistresor eller liknande) kan med fördel beställa detta av ledchefen. Uppdragen anpassas utifrån trafikbeläggning och personalresurser och utförs mot avgift. Ring Vinöleden en vecka före transportstart, så gör vi en gemensam bedömning och planering.

Kanalen begränsar

Vinöleden trafikeras av färjorna Sedna ( max last 60 ton ) och Vinösund (max last 40 ton ). Större fartyg kan inte användas eftersom transportleden Hjälmare kanal har begränsad kapacitet. Färjerederiets krav på säkerhet och underhåll fordrar att fartygen regelbundet tas ut till varv.