Logga in
Logga in

Trafikverket prioriterar plankorsningar med förhöjd risk

Vi arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar och järnvägsstråk med förhöjd olycksrisk. Läs om vilka plankorsningar vi prioriterar och de åtgärder vi genomfört.

Under våren och sommaren 2019 identifierade Trafikverket järnvägskorsningar som har förhöjd olycksrisk. Vi har prioriterat och påbörjat funktionsutredningar för att ta fram förslag på hur dessa korsningar kan göras säkrare.

Detta är ett arbete som Trafikverket bedriver fortlöpande – vi beskriver och analyserar problematiken med personpåkörningar på järnvägen och tar fram riktade investeringsåtgärder för att minska antalet olyckor. På den statliga järnvägen finns cirka 6 500 plankorsningar, varav cirka 3 400 är oskyddade utan ljud- och ljussignaler och bommar. Alla dessa kan inte byggas bort inom överskådlig tid. Därför har Trafikverket inlett en mer systematisk satsning på att öka säkerheten i de plankorsningar som har förhöjd olycksrisk.

Dessa kan generellt delas upp i två grupper:

 • Plankorsningar som behöver byggas om eller ersättas med en ny anläggning, vilket tar längre tid eftersom åtgärderna måste projekteras. I många fall blir detta mer komplicerat eftersom att Trafikverket måste få åtkomst till privat mark.
 • Plankorsningar som kan förbättras på kort sikt genom enklare åtgärder, exempelvis avverkning av skog utanför järnvägsfastigheten för att förbättra sikten, en så kallad utökad siktröjning.

Plankorsningslistan

Allt eftersom utredningarna blir färdiga läggs åtgärderna in Trafikverkets ekonomiska planering. I plankorsningslistan nedan kan du läsa om vilka plankorsningar och åtgärder vi planerar inom de närmaste åren. Där listas även genomförda åtgärder från 2019.
Under 2021 åtgärdade Trafikverket 155 plankorsningar, varav tio ingick i den ökade satsningen.

Utdrag plankorsningslistan, åtgärdade 2021

Kommun

Vägnamn

Åtgärd

Nässjö Äng Planskild korsning
Landskrona Lundåkragatan Slopad plankorsning
Svalöv Kågeröd norra Slopad plankorsning
Södertälje Hölövägen Slopad plankorsning
Södertälje Norrvrå by Slopad plankorsning
Karlstad Storgatan/Väse Slopad plankorsning
Sundsvall Salins väg Slopad plankorsning
Sundsvall Äkrom Slopad plankorsning
Strömstad Skee Förbättringsåtgärder på plattform
Norrköping Station Förbättringsåtgärder på plattform

Ökad säkerhet när banor rustas

Utöver att vi genomför åtgärder på enskilda plankorsningar över hela landet förbättrar Trafikverket även säkerheten i samband med att vi rustar upp hela järnvägsstråk. I samarbete med markägare och kommuner arbetar vi då för att stänga plankorsningar eller att leda om trafiken till säkrare plankorsningar. I de plankorsningar som blir kvar förbättrar vi skyddet med bommar – helst vill vi ersätta dem med planskilda korsningar.

Totalt kommer vi att se över cirka 1 000 plankorsningar. Där det saknas tillräckligt skydd kommer vi att åtgärda plankorsningarna så att tillräckligt skydd uppnås.

Stråk där Trafikverket genomför eller planerar åtgärder

 • Fryksdalsbanan, Kil–Sunne (klart), Sunne–Torsby (2021–2024)
 • Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika (2022)
 • Ådalsbanan, Västerasby–Långsele (2021–2022)
 • Tunadalsspåret, Sundsvall (2023)
 • Södra Bohusbanan, Göteborg–Uddevalla (planerad produktionsstart 2023/2024)
 • Viskadalsbanan, Borås–Varberg (produktionsstart 2024)
 • Norge/Vänerbanan med Nordlänken, Öxnered–Kornsjö (utredning påbörjas 2024)
 • Mittbanan, Ånge–Sundsvall (2024–2026), Ånge–Östersund (2024–2026), Östersund–Krokom (2024)
 • Bergslagsbanan, Falun–Borlänge (2024-2025), Storvik–Falun (2024–2025)
 • Kinnekullebanan, Gårdsjö–Håkantorp (planerad produktionsstart 2025)
 • Ostkustbanan, dubbelspårsutbyggnad, Gävle–Kringlan, Sundsvall–Dingesjö (produktionsstart 2026)
 • Nässjö-Värnamo–Halmstad, delarna Nässjö–Vaggeryd och Forsheda–Reftele (2021–2025)
 • Kust till kust, Almedal–Borås (utredning påbörjas 2026)
 • Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg (utredning påbörjas 2026)
 • Norra Bohusbanan, Strömstad-Skee (klart), Skee-Överby (projektering påbörjas 2022)
 • Norra Bohusbanan, Överby–Uddevalla (utredning påbörjas 2022)

Utökad siktröjning vid oskyddade plankorsningar

Vi kommer att göra en ökad satsning för att förbättra sikten för den som passerar korsningen. Det gör vi genom att bilda servitut för att avverka skog och röja de hinder som skymmer sikten i oskyddade plankorsningar, en så kallad utökad siktröjning. När sikten i oskyddade plankorsningar är dålig får de som ska korsa järnvägen inte fullgod tid till att reagera och stanna om tåget kommer.

Från år 2020 till 2025 kommer Trafikverket årligen att åtgärda plankorsningar med dålig sikt runt om i Sverige, genom en så kallas utökad siktröjning. Under hösten år 2021 åtgärdades 81 plankorsningar. 

Lösning som varnar trafikanter vid oskyddade plankorsningar 

Vi bygger om, förbättrar sikten och slopar plankorsningar för att öka säkerheten vid järnvägen. Det ger resultat, men vi behöver göra mer, tänka nytt. Därför har vi tagit initiativ till utveckling av nya och fler säkerhetslösningar, som alternativ till fysiska skyddsanordningar. Säkerhetslösningen ska vara användbar för olika trafikantgrupper som korsar järnvägen, som gående, cyklister och bilister.

Vi har genom en innovationsupphandling tecknat avtal med en extern aktör som har presenterat idéer till en digital lösning för att visa och varna när trafikant och tåg närmar sig en oskyddad plankorsning. Målet är att under verklighetstrogna förhållanden demonstrera, testa och utvärdera den nya lösningen under 2022. Aktörer som tar fram prototyper fortsätter sedan utveckla sina lösningar till färdiga produkter som kan säljas på den öppna marknaden.

Projektet ingår i Trafikverkets forskningsportfölj.

Din säkerhet vid järnvägen