Logga in
Logga in

Bygdeväg

En bygdeväg är en befintlig väg som målas med bredare vägren och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra.

Bygdevägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare plats. Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.

Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter

Syftet med bygdevägar är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre trafikmiljö samt förbättrad framkomlighet. Med bygdevägar skapar vi trafikmiljöer där cyklister och oskyddade trafikanter har lika stor rätt som bilister att vara på vägen.

Olika namn på samma vägtyp

Du kanske känner igen vägtypen men som bymiljöväg eller 2 minus 1-väg. Det är olika benämningar på samma vägtyp. Numera benämns de ”bygdeväg”.

Så cyklar, går och kör du på bygdevägen

  • Du cyklar och går på vägrenen.
  • Du som kör bil, motorcykel eller annat motorfordon kör på körbanan.Om du får möte eller blir omkörd får du tillfälligt använda vägrenen.
  • Du får inte stanna eller parkera ett fordon på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Är det huvudled råder parkeringsförbud om inget annat anges med vägmärke om tillåten parkering, vilket regleras med lokala föreskrifter av kommunen eller länsstyrelsen.

Trafikförordningen 1998:1276 3 kap 6 § och 12 § (Riksdagens webbplats)

Video: Att köra på en bygdeväg

Bygdeväg, en smal körbana i mitten och två breda vägrenar. Se en film som visar hur du ska köra. Mer information på Trafikverkets webbplats.

Frågor och svar om bygdeväg

Nej, utformningen är inte en cykelbana utan en vägren.

Precis som vanligt ska du anpassa hastigheten i varje situation.

Läs mer i Trafikförordningen 1998:1276 2 kap §

Precis som vanligt ska du gå längst till vänster på vänster sida av vägen så att du möter trafiken som kommer från andra hållet.

Läs mer i Trafikförordningen 1998:1276 7 kap 1 §

När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får ni cykla i bredd.

Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276 6 kap 1 §

Precis som vanligt ska du rida på höger sida, på en bygdeväg alltså på vägrenen på höger sida.