Logga in
Logga in

Snabbladdare för elfordon

Den publika laddningen blir alltmer frekvent, men än finns det några ”vita sträckor” utan snabbladdare längs de större vägarna. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Trafikverket arbetar för att det ska finnas snabbladdare längs alla större vägar genom ett investeringsstöd. I dag saknas det främst snabbladdare i Norrlands inland men även i andra glesbygdsområden.

Även om den största delen av laddningen sker när fordonet står parkerat en längre tid, exempelvis på natten är en utbyggd publik laddinfrastruktur en förutsättning för övergången till elfordon. Vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Alla ska kunna köra genom hela landet med elfordon och snabbladdning behövs för längre resor.

En film om elektrifiering – hur bidrar Trafikverket?

Snabbladdning – laddning längs vägen eller vid besöksmål

Förutom den regelbundna hemmaladdningen kan elbilar behöva laddas under längre färder. Räckvidden varierar beroende på modell, hastighet, temperatur och topografi. Vid snabbladdning ser vi ett annat beteende än det de flesta av oss är vana vid. Elbilisten vill inte stanna för att ladda utan vill passa på vid ordinarie stopp. Till exempel i anslutning till butiker, rast och vila, restauranger, sevärdheter eller andra typer av besöksmål.

Vad innebär snabbladdning?

Snabbladdning innebär enligt EU effekter över 22 kW och laddtiden varierar beroende på laddstationens effekt, hur mycket effekt bilens batteri kan ta emot och hur mycket du ska ladda. Laddning är ofta betaltjänster som kan vara helt publika och tillgängliga eller vara knutna till ett visst bilmärke eller en viss operatör. Betalsätten kan också skilja sig åt. Till hjälp för att planera din resa finns det kartor och webbtjänster samt appar från olika aktörer att ladda ner.​

Länkar

Via länkarna nedan kan du hitta mer information om bidrag, laddning och laddbara fordon samt hur du planerar din resa med din elbil.