Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp, utbyggnad för persontrafik

Trafikverket möjliggör för persontågstrafik på Söderåsbanan för att du ska kunna pendla enkelt, säkert och klimatsmart.

Söderåsbanan är en 38 kilometer lång enkelspårig sträcka som löper från Åstorp genom Billesholm, Kågeröd, Svalöv och slutligen Teckomatorp. Sträckan är en del av godsstråket genom Skåne och trafikeras i dag av några få godståg per dygn. 

I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik.

Vad ska vi göra? 

Vi bygger tre helt nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv och en ny plattform till stationen i Teckomatorp. Söderåsbanan är enkelspårig och för att möjliggöra för persontågstrafik bygger vi nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd, vilket ökar kapaciteten på banan. 

Svalöv och Bjuvs kommuner ansvarar och planerar för att utveckla områdena runt de nya stationerna. 

När byggarbetet påverkar trafiken i området hittar du information om det här. 

Så här blir det bättre

Insatserna kommer att:

  • förbättra pendlingsmöjligheterna i västra Skåne
  • avlasta det nationella och regionala vägnätet
  • bidra till orternas tillgänglighet och utveckling
  • bidra till att fler kan välja tåget framför bilen