Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 26, Stallsiken, planskild trafikplats

Vi bygger om cirkulationsplatsen vid Stallsiken till planskild trafikplats för att förbättra framkomligheten på väg 26.

Vad?

Planskild trafikplats mellan väg 26 och Nolhagavägen (kommunal gata).

Varför?

För att öka framkomligheten på väg 26.

Nuläge

Upphandling av entreprenör pågår.

Om projektet

I handelsområdet Stallsiken i nordöstra delen av Skövde bygger vi om cirkulationsplatsen till planskild trafikplats. Det gör vi för att förbättra framkomligheten på väg 26.

Tidsplan

1 Samråd oktober 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan december 2019

3 Samråd på orten hösten 2020

4 Granskningshandling våren 2022–våren 2022

5 Fastställelsehandling under 2022

6 Upphandling av totalentreprenad hösten 2023

7 Preliminär byggstart hösten 2024

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Björn Elfström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 85