Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Strömsundsbron över Ströms Vattudal i lätt motljus.

Foto: Holger Persson

E45, Strömsundsbron, upprustningsåtgärder

Vi ska byta ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området kommer att påverkas på olika sätt både före och under arbetena.

Strömsundsbron är en snedkabelbro och måste, som alla broar, då och då underhållas. Under 2019 och 2020 har vi gjort förberedande arbeten för att nu kunna göra de stora underhållsarbetena.

Omledning sker via väg 345 när Strömsundsbron är helt avstängd. På sträckan bygger vi en gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors. 

Under 2021, 2022 och 2023 ska vi byta ut snedkablarna på bron för att den ska hålla hela sin tekniska livslängd. Arbetena är omfattande och kommer periodvis att innebära stor påverkan på trafiken.

När vi arbetar på bron kommer endast ett körfält att vara öppet för trafik, och vi kommer att styra trafiken med trafikljus och lots. Hastigheten vid arbetsplatsen kommer också att vara sänkt. Under vissa helger (fredag kl.19 till måndag kl. 05) kommer vi att behöva stänga av bron helt. Första avstängningen kommer tidigast att ske i början av juli. Exakt när det pågår kommer vi informera om närmare inpå. Under dessa avstängningar leder vi om trafiken via väg 345 förbi Ulriksfors, se kartan.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera som vanligt medan arbetet pågår. Samma sak gäller för utryckningsfordon i akuta lägen.

Det händer också i området

Vi kommer under våren att börja bygga en ny gång- och cykelväg på väg 345 mellan Strömsund och Ulriksfors. Det gör vi för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Eftersom vi använder väg 345 för omledning när bron stängs av, blir det stundvis mer biltrafik på den vägen. Mer information om gång- och cykelvägen hittar du på projektets webbplats.

 

Strömsundsbron är en drygt 330 meter lång snedkabelbro och är en del av Europaväg 45 över Ströms Vattudal i Strömsund. En snedkabelbro är en brotyp, där brobanan är direkt förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag.

 

There is a lot going on in Strömsund at the moment. We are carrying out bridge maintenance works on Strömsund bridge and building a new pedestrian and bicycle path on road 345 between Strömsund and Ulriksfors.

Read more about the work in the pdf-file. 

Information on roadworks in Strömsund (pdf, 1,7 MB)