Logga in
Logga in

Jämtland E45, Strömsundsbron, upprustningsåtgärder

Vi byter ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver hålla lite extra koll på avstängningar och omledningsväg.

Vad?

Vi byter snedkablarna på Strömsundsbron.

Varför?

För att kablarna har brister och behöver bytas ut.

Nuläge

Alla 60 snedkablar är nu bytta. Nu återstår kompletterande arbeten innan allt är klart till sommaren 2023.

Om projektet

Strömsundsbron är en cirka 330 meter lång snedkabelbro och en viktig del av E45 över Ströms Vattudal i Strömsund. Det är en brotyp där brobanan direkt är förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag. 

Hösten 2022 blev bytet av alla 60 snedkablar färdigställt. Nu återstår kompletterande arbeten med bron. De påbörjas i mitten av mars och beräknas bli klara till sommaren 2023. 

Det som återstår att göra är bland annat att justera, blästra och måla det befintliga räcket, byta upphängning av fjärrvärmeledningen, montera nya belysningsstolpar och effektbelysning samt montera ny avvattning.

I dagsläget planeras ingen avstängning av bron men om det blir nödvändigt kommer trafiken ledas om via väg 345, Ulriksfors. Om det blir aktuellt kommer mer information i våra kanaler.

Trafikering på bron under arbetet

 • Trafiken blir enkelriktad och regleras med trafikljus.
 • Hastigheten begränsas till 30 km/h.
 • Gång- och cykeltrafik kan passera.
 • Utryckningsfordon kan alltid passera (blåljus).

Informationstavlor finns i anslutning till bron på engelska och en VMS-skylt har monterats i Hallviken. Vi tillhandahåller även en SMS tjänst för alla som önskar direktinformation. 

SMS-tjänst

Tjänsten är kostnadsfri och för att registera dig skicka texten Broinfo till nummer 71350. 

Genom att anmäla dig till sms-tjänsten ger du ditt godkännande till att vi lagrar dina uppgifter.

Du kommer få ett SMS tillbaka som bekräftar din registering: 

Tack!
Ni får nu SMS när Strömsundsbron är avstängd eller annan info av vikt.
Avreg? [http//qlnk.se/xxxxx]
Info personuppgiftshantering:
http://qlnk.se/xxxx

Brofakta

 • Brons längd 332 meter (mittspann 182,6 meter och sidospann 74,7 meter)
 • Brons bredd 12,5 meter
 • Bropelares höjd 20 meter
 • 16 bärlinor om 90 respektive 60 meter med bärkraft av 400 ton (sammanlagda bärkraft 6 400 ton)
 • Stålvikt 1 200 ton och betong 2 500 ton
 • Byggandet av bron startade i februari 1954
 • Brons stålarbeten pågick mellan mars-december 1955
 • Bron stod klar i september 1956.

Nyheter

Tidsplan

1 Byte av snedkablar 2021–2023

Kontakt

John Löfgren

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 66