Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder

Väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas är en transportlänk mellan väg 394 i söder och väg 395 i norr. Vägen har i dag dålig ytbeläggning, omfattande bärighetsskador och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

Vad?

Förstärka vägen, även kallat bärighetsåtgärder.

Varför?

Öka framkomligheten.

Nuläge

Bygge pågå både i etapp 1 och etapp 2.

Om projektet

Vi rustar upp väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas. Sträckan är 39 kilometer lång och vi har därför delat upp projektet i två etapper:

  • Etapp 1 sträcker sig från Talinen till Saittarova och är 23 kilometer lång.
  • Etapp 2 sträcker sig från Saittarova till Vuostokangas och är 16 kilometer lång.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Vi ska förstärka och tjälsäkra väg 867 så att den kan upprätthålla högsta bärighetsklass året runt.

Brobygge över Syväjoki

Arbetet med nya bron över Syväjoki påbörjades i maj 2023.  Bron beräknas bli klar och kan öppnas för trafik vid månadsskiftet oktober/november 2023.

Brobygge över Hietajoki

Vi planerar även attt bygga en bro över Hietajoki och arbetet med den beräknas kunna börja under december 2023.  Bron förväntas sen bli klar under senvintern 2024. 

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

2 Byggstart etapp 2 Juni 2022

3 Byggstart etapp 1 Våren 2023

Båda etapperna förväntas bli klara senast 31 augusti 2024.

Kontakt

Sara Björnström

Telefon: +46 10-124 32 06