Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2611, Filsbäck–Helde, gång- och cykelväg

Vi har tillsammans med Lidköpings kommun att byggt en gång- och cykelväg längs väg 2611. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2611, mellan Filsbäck och Helde.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Bygget av gång- och cykelvägen är i stort sett klart. Denna webbsidan kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 9 juli 2024.

Om projektet

Vi har byggt en gång- och cykelväg på västra sidan av väg 2611, mellan Filsbäck och Helde, i samarbete med Lidköpings kommun. Den nya vägen ansluter till befintliga gång- och cykelvägar vid Filsbäck.

​Den cirka 1 400 meter långa gång- och cykelvägen har byggts för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den ska även förbättra möjligheten för pendling med cykel, öka livskvaliten för boende samt bidra till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd – tidigt skede hösten 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2019/2020

3 Samrådsmöte och samrådshandling våren 2020

4 Granskning av vägplan hösten 2020

5 Fastställelseprövning vägplan våren 2021

6 Byggstart september 2023

7 Klart juni 2024

Dokument

Här kan du ta del av dokument och handlingar för projektet.

Kontakt

Elin Lans

Projektledare

Telefon: +46 10-123 37 97

Per Lidby

Byggledare