Logga in
Logga in

E22 genom Kalmar

Vi förbättrar framkomligheten på E22 genom Kalmar, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

E22 är i dag hårt trafikerad och olycksdrabbad

Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Ölandsbron i Kalmar knyter ihop sig med E22

I Kalmar knyter Ölandsbron, en fyrfiliga bilbro, ihop sig med E22 för att gå över Kalmarsund. Genomsnittlig trafik på Ölandsbron är omkring 25000 fordon per dygn under sommarmånaderna och omkring 15000 fordon per dygn resten av året. En högbro där tydliga siluett väcker många fina semesterminnen och är ett kärt landmärke. Den har stor betydelse för sin region och för de som vill bo och verka på Öland. Under många år var den Europas längsta med sina 6092 meter. Den är fortfarande Sveriges längsta bro, eftersom Öresundsbron från Malmö delvis går på danskt territorium.

 

Tidsplan

1 E22, Målbäcken–Gladhammar, mötesfri väg Byggnations start hösten 2023 och 2024

Framtagning av lokaliseringsutredning pågår. Underlaget kommer vi att presentera under våren 2024 som en samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ.

3 E22, Kalmar–Västervik, ombyggnad vid Ålemkrysset Byggnation: augusti 2023-våren 2024

Efter att en korridor har valts kommer Trafikverket börja ta fram ett planförslag. Planförslaget kommer visa var och hur en ny väg ska anläggas inom den valda korridoren och vara föremål för ytterligare samråd. Vägplanen beräknas sen kunna fastställas omkring år 2025. Efter fastställelse kommer en bygghandling tas fram och en entreprenad att handlas upp. Planerad byggstart av nya E22 är tidigast 2028.

Fler projekt på E22