Logga in
Logga in

E22 genom Kalmar

Vi förbättrar framkomligheten på E22 genom Kalmar, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

E22 är i dag hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Tidsplan

1 E22, Nygård–Gladhammar, mötesfri väg Planerad byggnation under åren 2023 och 2024

Under våren 2022 handlar vi upp en konsult som ska ta fram underlag till vägplanen. Denna kommer vi att presentera under år 2023 som en samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ.

Fastställd vägplan för hur ombyggnaden av den olycksdrabbade korsningen på E22 i Ålem ska se ut har överklagats. Ärendet skickas till regeringen för prövning och vi avvaktar nu regeringens beslut. 

Under våren 2022 kommer vägkorridorer att presenteras. Planerad byggstart 2027.

Fler projekt på E22