Logga in
Logga in

Skånebanan, Kristianstad-Helsingborg

Vi rustar upp Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad, för att minska restiderna, öka säkerheten och förbättra punktligheten.

Skånebanan är en viktig regional järnväg mellan Helsingborg och Kristianstad som förbinder nordvästra Skåne med Blekinge och nordöstra delen av Skåne. Det är en enkelspårig bana där möten mellan tåg sker på särskilda mötesspår.

Banan har stor betydelse för både person- och godstrafiken. Västerut från Åstorp delar sig banan i en sträckning mot Kattarp och en mot Ramlösa och Helsingborg, via Bjuv. Skånebanan kommer i framtiden att bli än viktigare när den får en bytespunkt till den planerade nya stambanan i Hässleholm.

Ökad säkerhet och kortare restider

Målet med våra planerade åtgärder på Skånebanan är att:

 • Öka säkerheten
 • Korta restiderna
 • Förbättra punktligheten 

Det här gör vi

Längs Skånebanan ska vi göra en rad förbättrande åtgärder. Detta är några av de arbeten som vi kommer att göra:

 • Vi förlänger mötesspåret i Klippan och bygger en gångbro över Klippans bangård.
 • Bygger nytt mötesspår i Åstorp och en ny gångbro med plattformsförbindelse.
 • Förlänger mötesspår och bygger om plankorsning till planskildhet i Attarp.
 • Trimmar signalsystemet.
 • Ökar säkerheten plankorsningar.
 • Byter ut spåret på sträckan Hässleholm-Kristianstad.
 • Byter spår mellan Åstorp och Ramlösa (Helsingborgs godsbangård).
 • Byter en växel i Mörarp för att kunna höja hastigheten.
 • Höjer hastigheten till 160 km/tim mellan Ramlösa och Hässleholm (genomförs i olika etapper).

Karta

Kort om Skånebanan

Sträckning: Kristianstad – Helsingborg.
Stationer: Helsingborg, Ramlösa, Påarp, Mörarp, Bjuv, Åstorp, Kvidinge, Klippan, Perstorp, Tyringe, Hässleholm, Vinslöv, Önnestad, Kristianstad. Kattarp, Ödåkra, Maria.
Längd: 11,3 mil.
Dubbelspår: Nej.
Elektrifierad: Ja.
Trafik: Persontåg och Godståg.

Projekt längs Skånebanan