Logga in
Logga in

Väg 136 på Öland

Väg 136 sträcker sig från södra till norra Öland och är den största vägen på ön. Vi planerar flera åtgärder längs vägen för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och cyklister.

Väg 136 löper längs med Ölands västra sida. Det är ett viktigt pendlingstråk och trafikflödet varierar stort över året. Under sommarmånaderna kör drygt 18 000 fordon per dygn på sträckan mellan Algutsrum och Borgholm, vilket motsvarar drygt 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken. Detta beror främst på turisttrafiken, men den stora mängden anslutande vägar samt jordbrukstrafiken spelar också en stor roll.

Etapper 

Just nu planerar Trafikverket åtgärder på följande etapper:

  • Isgärde-Rälla
  • Rälla-Ekerum
  • Ekerum-Borgehage
  • Köpingsvik GC-port

Projekt längs Väg 136