Logga in
Logga in

Mall samråd – projektsida med inbjudan och anmälan till Skype-möte

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vad?

Bygga en 6,3 kilometer gång- och cykelväg mellan Grythyttan-Hällefors och tillgänglighetsanpassning av tre hållplatser.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt för oskyddade trafikanter att pendla mellan orterna.

Nuläge

 Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan kommunens två största tätorter, Grythyttan och Hällefors. Målet med en ny gång- och cykelväg är att oskyddade trafikanter ska kunna gå och cykla säkert mellan orterna. I samband med det tillgänglighetsanpassar vi även tre busshållplatser på sträckan.

Bygget av gång- och cykelvägen ger möjlighet för studenter vid Måltidens hus att bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Det kommer även att underlätta arbetspendling till arbetsplatser som bryggeriet. I regionens cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser mellan större tätorter i länet och att förbättra tillgängligheten till målpunkter så som arbetsplatser, vård, skola och service.

Omtag ger delvis ny sträckning

I samband med arbetet med granskningshandlingan hösten 2019 upptäcktes en eternitledning där vi planerade att bygga gång- och cykelvägen. Det ledde till att vi fick göra ett omtag i projektet och backa bandet till samrådshandling. I praktiken innebär omtaget att gång- och cykelvägen byter sida från den östra sidan till den västra efter cirka halva sträckan.

Aktuellt: Digitalt samråd

Välkommen till digitalt samråd

Vi bjuder in till ett digitalt samrådsmöte där vi presenterar ett reviderat förslag på utformning och sträckning av gång- och cykelvägen. Förslaget innehåller även tillgänglighetsanpassning av tre busshållplatser.

Tid: Torsdag 7 september 2023 klockan 18.00.
Plats: På grund av coronaviruset genomför vi samrådsmötet via Skype.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter via det digitala formuläret längre upp på sidan) eller via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast 20 september 2023. Ange ärendenummer TRV 20xx/xxxxx.

OBS! Testa gärna att ansluta till mötet innan det äger rum, så att tekniken fungerar när det är dags. Så här kommer du in i mötet beroende på om du använder dator, mobil eller surfplatta:

Anslut via dator

 1. I brevet du fått finns en länk till mötet. Skriv in den adressen i din webbläsare. (Om du inte fått brevet eller om du vill ha en klickbar länk, anmäl dig via formuläret nedan.)
 2. Om du inte har Skype för företag installerat får du frågan "Hur vill du ansluta till mötet?". Klicka på "Ladda ner och installera Skype för företag". Då laddas det ner en pkg-fil till mappen för hämtade filer på din dator.
 3. Leta upp filen och dubbelklicka på den för att installera. Följ instruktionerna på skärmen.
 4. Gå tillbaka till webbläsaren och klicka på "Anslut till mötet". Godkänn att läsaren får öppna Skype för företag.
 5. Ange ditt namn och välj "Anslut som gäst". Om du har en Skype-inloggning kan du logga in med den istället.
 6. Se till att ha datorns högtalare på under mötet för att höra vad som sägs.

Anslut via mobil eller surfplatta

 1. I brevet du fått finns en länk till mötet. Skriv in den adressen i din webbläsare i mobilen/surfplattan. (Om du inte fått brevet eller om du vill ha en klickbar länk, anmäl dig via formuläret nedan.)
 2. Om du får meddelandet att länken inte är giltig har du inte Skype för företag installerat. Du måste då ladda ner den appen. Den är gratis, och du hämtar den där du ladda ner appar.
 3. När du laddat ner Skype för företag kan du klicka på eller skriva in möteslänken och godkänna att mobilen/surfplattan öppnar Skype för företag.
 4. Välj "Anslut som gäst" och ange ditt namn för att komma in i mötet. Om du har en Skype-inloggning kan du logga in med den istället.
 5. Godkänn att Skype får tillgång till din mikrofon och högtalare.

Frågor på mötet

Under mötet kan du ställa skriftliga frågor i chattfunktionen i Skype. Vi kommer att svara på frågorna i slutet av mötet. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du lämna synpunkter via synpunktsformuläret längre upp på sidan. Det kommer att vara aktivt under hela samrådsperioden.

Om jag inte får Skype att fungera

Om du inte kommer in i mötet kan du ändå ta del av informationen. Dagen efter samrådsmötet kommer vi att publicera en förinspelad film med vår presentation här på projektsidan. Vi kommer även att lägga upp ett dokument med de frågor och svar som kom upp på mötet.

Länk till mötet

Vi har skickat ut ett brev till alla berörda fastighetsägare, och i det brevet finns det en adress till mötet. Klicka på rubriken med ett plustecken ovan för att få en instruktion om hur du ansluter till mötet. Du kan även anmäla din mejladress via nedanstående formulär så skickar vi länk och instruktion till dig. Alla fält är obligatoriska.

Exempelformulär digitalt samråd

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Tidslinje

1 Tidigt samråd (skede samrådsunderlag 15 november–14 december 2022

2 Samråd planutformning (skede samrådshandling) 21 augusti–20 september

3 Granskning av vägplan 6 mars–5 april 2024

4 Vägplanen beräknas bli fastställd senhösten 2024

5 Planerad byggstart våren/sommaren 2025

Kontakt

Webb- och projektstöd