Logga in
Logga in

Samråd – formulär för anmälan till samtal/e-post eller möte

Direkt och särskilt berörda av projektet erbjuds samråd via telefon eller möte. Vänligen anmäl dig senast 7 september 2023.

Samrådet anpassas efter omständigheterna

Trafikverket följer gällande lagkrav på att erbjuda samrådsmöte på orten för berörda fastighetsägare. Vi behöver anpassa samrådet utifrån rådande omständigheter med coronaviruset och erbjuder därför i första hand telefonsamtal och i andra hand möte utomhus för att få veta vad du tycker och svara på frågor.

Erbjudandet ges till fastighetsägare eller delägare i samfällighet Vellinge Norra Håslöv S:1, Vellinge Stora Hammar S:17 och Vellinge Stora Hammar S:18 som påverkas av åtgärder vi planerar på väg 100. Personer utanför dessa grupper är välkomna att lämna synpunkter skriftligt via anvisningar längre ner på den här sidan. 

Separata telefonsamtal erbjuds under eftermiddagen torsdagen 7 september 2023. De personer som istället önskar ett möte utomhus träffar oss på plats i närheten av plats xxx, måndagen 11 september 2023. Se träffplatsen på kartan här
Mötet hålls utomhus för att minimera risken för smittspridning.

Då regler för sammankomster kan ändras framöver, kan vi med kort varsel behöva ändra förutsättningarna för mötet utomhus. Ni som bokar in samråd utomhus ombeds därför fylla i kontaktuppgifter, så att vi kan kommunicera eventuellt ny information till er. Under mötet är det viktigt att vi och ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att vi håller avstånd när vi möts. Läs rekommendationerna här 

Så bokar du tid för möte eller telefonsamtal med oss

Fyll i formuläret nedan vid bokning av separat telefonsamtal eller möte utomhus. Vänligen anmäl dig senast 7 maj

För att undvika stora folksamlingar i coronatider, vill vi att ni bokar in en tid och anger hur många ni blir i sällskapet.

Plats för handlingarna

Du hittar samrådshandlingarna  här på sidan under Dokument/Aktuella handlingar

Synpunkter kan även lämnas skriftligt 

Om du inte har behov av att prata med eller träffa oss men vill lämna synpunkter är du välkommen att lämna synpunkter skriftligt på samrådsmaterialet som finns tillgängligt på projektets webbsida. 

Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV-....

Samråd – formulär för anmälan till samtal/e-post eller möte

Anmälan till samtal/e-post eller möte

Hur vill du samråda med oss?*
Vilken tidsperiod vill du att vi ringer upp dig? (Valfri)
Vilken tidsperiod passar dig bäst för ett fysiskt möte? (Valfri)
Hur många personer blir ni i sällskapet som vill träffas fysiskt? (Valfri)

Projektet kommer att återkomma till dig med exakt tid för mötet.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontakt

Webb- och projektstöd