Logga in
Logga in

Blekinge Blekinge kustbana, sträckan Kristianstad-Karlskrona

För att utveckla Blekinge Kustbanan sträckan Kristianstad–Karlskrona till ett robustare transportsystem utreds åtgärder som ska minska restiden för den som väljer det gröna alternativet, komma fram smidigt och tryggt.

Vad?

Blekinge kustbana mellan Kristianstad och Karlskrona ska moderniseras. Ett nytt mötesspår ska byggas och hastighetshöjande åtgärder genomföras.

Varför?

Minska restiden och öka robustheten.

Nuläge

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra - Kallinge i Ronneby kommun pågår.

Lämna synpunkter på nytt mötesspår i Bredåkra i Ronneby kommun

Samrådsyttrande kan lämnas under perioden 31 maj-27 juni 2023 för nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.

Om projektet

Blekinge Kustbana (BKB) är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och vidare ut i Europa genom Kastrup. Att resa mellan Malmö och Karlskrona tar idag drygt 2:40 trots att avståndet endast är cirka 240 kilometer långt. Den långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska lösningar som kan medge högre hastigheter.

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. Den nationella planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

För en fortsatt regional utveckling är kortare restider och ökad robusthet på Blekinge Kustbana en förutsättning. Åtgärderna som ska genomföras är ett steg närmre Blekinges långsiktiga mål, om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö.

De planerade åtgärderna ska utföras på befintlig sträckning och omfattar ett nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan Kristianstad – Karlskrona.
Det byggs ingen station för påstigande i Kallinge/Bredåkra utan ger enbart möjlighet för möten mellan tåg.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun pågår. Vi studerar alternativa utformningar samt utarbetar en miljöbeskrivning. I arbetet analyseras även effekter och konsekvenser samt kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

Mellan den 31 maj och 27 juni 2023 håller vi samråd för mötesspårets utformning, se annons för mer information.

ANNONS: Samrådshandlingar – Planutformning

Blekinge kustbana, Bredåkra – Kallinge, nytt mötesspår, Ronneby kommun

Trafikverket planerar för ett nytt mötesspår i Bredåkra i Ronneby kommun, Blekinge län. Vi vill öka robustheten och skapa förutsättningar för minskad restid på Blekinge kustbana.
Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Samrådstid: 31 maj - 27 juni 2023.

Plats för handlingar: Handlingarna finns tillgängligt här på sidan under samrådsperioden, www.trafikverket.se/blekinge-kustbana.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter via synpunktsformuläret här på sidan (finns synligt under samrådstiden), till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller mejla till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2021/137737. Dina synpunkter ska ha inkommit senast 27 juni 2023.

Mer information: Anna Olsson, projektledare, Telefon 010-124 10 83.
David Trajkovski, markförhandlare, Telefon 010-123 53 93.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig
planering av det samlade transportsystemet.

Tidsplan

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun har startat. Mellan den 21 februari och 13 mars 2022 höll vi samråd där det fanns möjlighet att tycka till. Nu ses alla synpunkter över och planeringsarbetet som ska leda till en färdig järnvägsplan fortsätter.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun har startat. 

I början av april skickade vi samrådsunderlaget till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut planeras komma i början av sommaren 2022.

Trafikverket planerar för ett nytt mötesspår i Bredåkra i Ronneby kommun, Blekinge län. Vi vill öka robustheten och skapa förutsättningar för minskad restid på Blekinge kustbana. Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller mejla till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2021/137737. Dina synpunkter ska ha inkommit senast 27 juni 2023.

5 Granskningshandling ställs ut November/December 2023

Planerad byggnation under åren 2026 och 2027.

Frågor och svar

Åtgärderna i detta projekt ska öka tillförlitligheten på banan genom att minska störningar. Det ska även ge möjlighet till en tidsvinst på 20 minuter för enstaka tågavgångar.

Nej, det byggs ingen station för påstigande i Kallinge/Bredåkra utan ger enbart möjlighet för möten mellan tåg.

Nej, i detta projekt görs ingen uträtning av banan, utan ett mötesspår anläggs i anslutning till befintlig bana samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan.

Nej, projektet omfattar ingen stängning av någon station.

Ja, men det är inget som påverkar detta projekt.

Nej, detta projekt omfattar åtgärder på andra delar av Blekinge kustbana.

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83