Logga in
Logga in

Blekinge Blekinge kustbana, sträckan Kristianstad-Karlskrona

För att utveckla Blekinge Kustbanan sträckan Kristianstad–Karlskrona till ett robustare transportsystem utreds åtgärder som ska minska restiden för den som väljer det gröna alternativet, komma fram smidigt och tryggt.

Vad?

Blekinge kustbana mellan Kristianstad och Karlskrona ska moderniseras. Ett nytt mötesspår ska byggas och hastighetshöjande åtgärder genomföras.

Varför?

Minska restiden och öka robustheten.

Nuläge

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra - Kallinge i Ronneby kommun pågår.

Om projektet

Blekinge Kustbana (BKB) är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och vidare ut i Europa genom Kastrup. Att resa mellan Malmö och Karlskrona tar idag drygt 2:40 trots att avståndet endast är cirka 240 kilometer långt. Den långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska lösningar som kan medge högre hastigheter.

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. Den nationella planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

För en fortsatt regional utveckling är kortare restider och ökad robusthet på Blekinge Kustbana en förutsättning. Åtgärderna som ska genomföras är ett steg närmre Blekinges långsiktiga mål, om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö.

De planerade åtgärderna ska utföras på befintlig sträckning och omfattar ett nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan Kristianstad – Karlskrona.
Det byggs ingen station för påstigande i Kallinge/Bredåkra utan ger enbart möjlighet för möten mellan tåg.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun pågår. Samråd har genomförts och mötesspåret kommer att placeras i Bredåkra. Järnvägsplanen har varit utställd för granskning 12 januari-12 februari 2024. Handlingarna under menyn Dokument.

Maj 2024 planerar vi att skicka järnvägsplanen för fastställelse och vi beräknar att järnvägsplanen är vunnen laga kraft december 2024. 

Tidsplan

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun har startat. Mellan den 21 februari och 13 mars 2022 höll vi samråd där det fanns möjlighet att tycka till. Planeringsarbetet som ska leda till en färdig järnvägsplan fortsätter.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun har startat. 

I början av april skickade vi samrådsunderlaget till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut planeras komma i början av sommaren 2022.

Trafikverket planerar för ett nytt mötesspår i Bredåkra i Ronneby kommun, Blekinge län. Vi vill öka robustheten och skapa förutsättningar för minskad restid på Blekinge kustbana. Läs mer om våra planer. Dina synpunkter ska ha inkommit senast 27 juni 2023.

Järnvägsplanen ställs ut för granskning.

7 Järnvägsplan skickas för fastställelseprövning Maj 2024

Planerad byggnation under åren 2026 och 2027.

Frågor och svar

Åtgärderna i detta projekt ska öka tillförlitligheten på banan genom att minska störningar. Det ska även ge möjlighet till en tidsvinst på 20 minuter för enstaka tågavgångar.

Nej, det byggs ingen station för påstigande i Kallinge/Bredåkra utan ger enbart möjlighet för möten mellan tåg.

Nej, i detta projekt görs ingen uträtning av banan, utan ett mötesspår anläggs i anslutning till befintlig bana samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan.

Nej, projektet omfattar ingen stängning av någon station.

Ja, men det är inget som påverkar detta projekt.

Nej, detta projekt omfattar åtgärder på andra delar av Blekinge kustbana.

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83