Logga in
Logga in

Blekinge Gång- och cykelväg samt kollektivtrafiksåtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult

Vi planerar ett antal åtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult för att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Vad?

Vi bygger gång- och cykelväg och tillgänglighetsanpassar fyra busshållplatser.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

  • I Mjällby planerar vi för att bygga en ny gång- och cykelväg mellan väg 519.1 och 514.  Den nya gång- och cykelvägen ska ansluta till det befintliga gång- och cykelvägnätet och det lågtrafikerade vägnätet.
  • Busshållplats Mjällby centrum flyttar vi till det nya handelsområdet och gör den tillgänglighetsanpassad.
  • Busshållplats Titan X i Mjällby tillgänglighetsanpassar vi.
  • I Vilshult har vi tillgänglighetsanpassat busshållplatsen Vilshult på väg 15.
  • Busshållplats Ekhagsvägen i Olofström flyttar vi till en ny plats längs länsväg 579 och gör den tillgänglighetsanpassad.

Åtgärderna kommer att förbättra tillgängligheten till och från busshållplatserna och göra att resenärerna kan ta sig dit på ett säkert sätt.

Tidslinje

1 Byggstart höst 2022

2 Vilshult och Olofström – färdigbyggda höst 2023

3 Byggnation – Mjällby 2024

4 Klart höst 2024

Mjällby översiktskarta

Den blå cirkeln vid korsningen Kyrkvägen/Lörbyvägen visar var gång- och cykelvägen ska byggas. Busshållplatsen Titan X visas som den vänstra blå pricken på Västra Mjällbyvägen, öster om Listervägen. Busshållplats Mjällby centrum får ny placering och kommer att ligga längs Västra Mjällbyvägen, väster om Remelinvägen (den högra blå pricken).

Olofström översiktskarta

Vi flyttar busshållplats Ekhagsvägen söderut så att den ligger mellan Frödingvägen och citronvägen. Den nya platsen är markerad med blå, stor prick på kartan. De röda, mindre prickarna visar vilka busshållplatser som finns idag.

Vilshult översiktskarta

Den stora blå pricken på kartan visar placeringen av busshållplatsen Vilshult som vi ska bygga om. Den ligger vid väg 15 mellan Stansvägen och Industrivägen.

Kontakt

Jimmie Östling

Projektledare

Telefon: +46 10-123 11 01