Logga in
Logga in

Dalarna Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Vad?

Riskreducerande åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby.

Varför?

Befintlig väg riskerar att rasa mot Dalälven och behöver flyttas.

Nuläge

Tre vägplaner har skickats in för fastställelseprövning av Trafikverkets planprövningsenhet. Besked om fastställelse väntas i början av hösten 2024.

Kostnad

Projektet bedöms kosta cirka 80 miljoner kronor.

Om projektet

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både Trafikverkets och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) utredningar visar att det finns risk för skred samt brister i stabilitet längs befintliga vägsträckor nära älven. 
Trafikverkets förslag på åtgärder är att anlägga tre nya vägsträckor längre från älvkanter och dra dessa, delvis i obruten mark samt där det är möjligt använda naturliga gränser i landskapet som exempelvis traktorvägar. 

Trafikverket samarbetar med Säter och Hedemora kommuner i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är senare delen av hösten 2024. 


Tidplan

Tidplanen är preliminär

1 Samråd med berörda i Jakobs april 2022–maj 2022

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB Hösten 2022

3 Granskning av vägplan Sommaren 2023

4 Fastställelse av vägplan Hösten 2024

5 Framtagning av bygghandling 2024

6 Byggstart Våren 2025 (preliminärt)

Dokument

Här hittar du de dokument som är aktuella för projektet väg 751.

Kontakt

Marie-Louise Snihs

Projektledare

Telefon: +46 10-124 21 22