Logga in
Logga in

Dalarna Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Vad?

Riskreducerande åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby.

Varför?

Befintlig väg riskerar att rasa mot Dalälven och behöver flyttas.

Nuläge

Efter inkomna synpunkter vid samrådet under höst/vinter 2021, redovisar Trafikverket en reviderad samrådshandling för Jakobs. De som berörs av ändringen har underrättats via brev.

Allmänhetens granskning av vägplan

Riskreducerande åtgärder väg 751,
Myckelby i Hedemora kommun

Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av väg 751 på delen Myckelby i Hedemora kommun. Vägplanen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar väg 751 mellan cirka km 0/060 – 0/730.
Nu finns planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ute på granskning, ta del av våra planer och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.
Vägplanen berör samfälligheten Hedemora Myckelby s:6 med outredd delägarkrets samfällt för Myckelby bys skifteslag. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.
Granskningstid: 26 maj - 14 juli 2023

Plats för handlingar: 
Trafikverkets reception, Röda vägen 1, Borlänge
Hedemora kommun, Servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora
Säters kommun, Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Synpunkter: Skicka in dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juli 2023. Ange ärendenummer TRV 2019/122467

Mer information: Mikael Oscarson, projektledare, 010-123 40 32, e-post mikael.oscarson@trafikverket.se

Riskreducerande åtgärder väg 751
Duvåker i Hedemora kommun

Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av väg 751 på delen Duvåker i Hedemora kommun. Vägplanen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar väg 751 mellan cirka km 0/010 – 1/420.
Nu finns planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ute på granskning, ta del av våra planer och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.
Vägplanen berör samfälligheten Hedemora Sundfiske S:3 med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.
Granskningstid: 26 maj - 14 juli 2023

Plats för handlingar: 
Trafikverkets reception, Röda vägen 1, Borlänge
Hedemora kommun, Servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora
Säters kommun, Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Synpunkter: Skicka in dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juli 2023. Ange ärendenummer TRV 2019/122474

Mer information: Mikael Oscarson, projektledare, 010-123 40 32, e-post mikael.oscarson@trafikverket.se

Riskreducerande åtgärder väg 751

Jakobs i Säter och Hedemora kommun

Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av väg 751 på delen Jakobs i Säter och Hedemora kommun. Vägplanen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar vägarna 765 mellan cirka km 0/120 – 0/150  och 751 mellan cirka km  0/000 –  2/500. Planen omfattar även arbete i vatten då bäck vid km 1/480 berörs av att en ny trumma anläggs där vägen passerar vattendraget.
Nu finns planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ute på granskning, ta del av våra planer och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.
Granskningstid: 26 maj - 14 juli 2023

Plats för handlingar:
Trafikverkets reception, Röda vägen 1, Borlänge
Säters kommun, Rådhuset, Åsgränd 2, Säter
Hedemora kommun , Servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora

Synpunkter: Skicka in dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juli 2023. Ange ärendenummer TRV 2019/122456 

Mer information: Mikael Oscarson, projektledare, 010-123 40 32, e-post mikael.oscarson@trafikverket.se

Om projektet

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både våra och Myndgheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor eventuellt dras om i ny sträckning.

Trafikverket samarbetar med Säter och Hedemora kommuner i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är hösten 2024. 

Efter inkomna synpunkter under samrådet hösten/vintern 2021 finns nu uppdaterade samrådsredogörelser för Myckelby och Duvåker. 
Uppdaterad samrådsredogörelse 


Tidplan

Tidplanen är preliminär

1 Samråd med berörda i Jakobs april 2022–maj 2022

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB Hösten 2022

3 Granskning av vägplan Sommaren 2023

4 Fastställelse av vägplan Våren 2024

5 Bygghandling 2023-2024

6 Byggstart Preliminärt hösten 2024

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Mikael Oscarson
Kommunikatör
Stefan Bratt