Logga in
Logga in

Dalarna Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Vad?

Riskreducerande åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby.

Varför?

Befintlig väg riskerar att rasa mot Dalälven och behöver flyttas.

Nuläge

Efter inkomna synpunkter vid samrådet under höst/vinter 2021, redovisar Trafikverket en reviderad samrådshandling för Jakobs. De som berörs av ändringen har underrättats via brev.

Om projektet

Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan, särskilt längs Dalälven. Både våra och Myndgheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor eventuellt dras om i ny sträckning.

Trafikverket samarbetar med Säter och Hedemora kommuner i val av riskreducerande åtgärd. Preliminär byggstart är hösten 2024. 

Efter inkomna synpunkter under samrådet hösten/vintern 2021 finns nu uppdaterade samrådsredogörelser för Myckelby och Duvåker. 
Uppdaterad samrådsredogörelse 


Tidplan

Tidplanen är preliminär

1 Samråd med berörda i Jakobs april 2022–maj 2022

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB Hösten 2022

3 Granskning av vägplan Sommaren 2023

4 Fastställelse av vägplan Våren 2024

5 Bygghandling 2023-2024

6 Byggstart Preliminärt hösten 2024

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32