Logga in
Logga in

Dalarna Dalabanan, Hedemora - kapacitetsförbättringar och hastighetshöjning

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förbättra järnvägen i Hedemora så att tågen kan möteas effektivare.

Vad?

På Hedemora station ska spåren blir längre och spårväxlar bytas. Söder om Hedemora vid Lustån bygger vi en ny mötesstation för tågen. Järnvägsövergången vid Sturegatan stängs.

Varför?

Med längre spår och ett nytt kortare dubbelspår i Lustån kan tåg mötas utan att behöva stanna. Det bidrar till snabbar och fler resor och transporter på Dalabanan.

Nuläge

Inkoppling av bland annat nya växlar i Hedemora samt inkoppling av ny mötesstation i Lustån är klar. Återstår mindre justeringar av anläggningarna under vår och sommar 2023.

Om projektet

De kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder vi genomför i Hedemora innebär att vi skapar effektivare möten mellan tågen. Vi bygger om spåren på stationen så att två tåg kan mötas samtidigt, och söder om Hedemora vid Lustån bygger vi en helt ny mötesstation där tågen kan mötas. Bytet av spårväxlar bidrar också till att korta restiderna och att möjliggöra för fler tåg. 

Järnvägsövergången vid Sturegatan behöver stängas av för att göra det möjligt att förlänga mötesspåren från stationen. När övergången är avstängd sätter vi upp stängsel längs järnvägen och ansluter till befintligt stängsel norr och söder om den tidigare järnvägsövergången. När övergången stängs ökar säkerheten och det bidrar till möjligheten att höja hastigheten på tågen.

När järnvägsövergången vid Sturegatan är stängd hänvisas trafiken liksom  gång- och cykeltrafikanter till viadukten vid nyupprustade Västra järnvägsgatan. En ny gång- och cykelväg är byggd fram till Brunnsjögatsleden där nuvarande gång- och cykelväg börjar. För att underlätta för biltrafik som påverkas av den stängda plankorsningen förbättrar kommunen bil- och cykelväg i det närmast liggande området.

Räddningstjänsten kan, om översvämning eller olycka blockerar Brunnsjögatan, använda järnvägsövergången vid Badvägen.

Tidplan

1 Byggstart Augusti–2020

Förarbeten med kanalisation, fundamentsättning, stolpar med mera.

Trafiken på järnvägen är avstängd under 10 dagar då vi gör arbeten för att stänga av järnvägsövergången.

4 Åtgärderna klara Sommaren 2023

Kontakt

Peter Björklund

Projektledare Hedemora station

Telefon: +46 10-123 20 40

Riitta Pettersson

Projektledare Lustån

Telefon: +46 10-124 41 75