Logga in
Logga in

Dalarna Dalabanan, Säter - kapacitetförbättringar och hastighetshöjning

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förlänga flera spår samt öka tillgängligheten vid stationen i Säter.

Vad?

Mötesspår förlängs och en bredare plattform byggs för att öka tillgängligheten. Två tunnlar för gående och cyklister byggs. Plankorsningen vid Myntvägen stängs.

Varför?

Med förlängda spår kan tåg mötas utan att behöva stanna. Med fler tåg i trafik kan restiden minskas, vilket i slutändan kan medföra att fler väljer tåget som transportmedel.

Nuläge

I mitten av maj inleddes arbetet med ombyggnden. Nu pågår arbete med att schakta bort massor för att ge plats för den kommande undergången till den nya plattformen.

Kostnad

Projektet beräknas kosta cirka 120 miljoner kronor att genomföra.

Om projektet

Genom att bygga mötesspår kan tågen mötas utan att behöva stanna, och fler tåg kan trafikera Dalabanan, ett förfarande som på fackspråk kallas samtidig infart.
I Säter bygger vi om spåren för att kunna genomföra samtidig infart samtidigt som vi genomför ett antal förbättringar för de resenärer som ska åka med tåg från Säter. Detta innebär bland annat tillgänglighetsförbättringar i form av en bredare och delvis väderskyddad perrong samt tillgänlighetsanpassad gångväg till den nya perrongen i form av taktila stråk och hissar.
 

Tidplan för Säter

Övergripande tidplan med preliminära tider.

Byggstart planeras att ske i slutet av våren 2022.

 

 

Under perioden fredag kväll den 17 till måndag morgon den 20 juni kommer Dalabanan att vara avstängd mellan AvestaKrylbo och Borlänge. Längs med sträckan kommer ett antal större arbeten att genomföras.

Under hela september månad kommer stora schaktmassor att tas bort vid arbetsområdet. Dalabanan kommer också att vara avstängd under tio dygn från och med midnatt torsdag den 29 september till midnatt den 9 oktober. Under denna period sker omfattande arbeten på bangårdarna i både Säter och Hedemora då nya växlar läggs in samt ett spår flyttas för att ge plats för en bredare och mera tillgänglig perrong i Säter.

Under första halvåret 2023 avslutas arbetet med att bygga ut kapaciteten på Säter central.

Nyheter

Kontakt

Riitta Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 75

Helena Halldén

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 42 12