Logga in
Logga in

Dalarna Dalabanan, Mora By, Gustafs - ny mötesstation

Ett av spåren på mötesstationen i Gustafs (Mora By) ska förlängas. Förlängningen innebär att en plankorsning behöver stängs och ersättas med en tunnel för gående och cyklister.

Vad?

Mötesspåren förlängs och tågens hastighet förbi mötesstationen kan ökas.

Varför?

Med förlängda spår kan tåg mötas utan att behöva stanna. Med fler tåg i trafik kan restiden minskas, vilket i slutändan kan medföra att fler väljer tåget som transportmedel.

Nuläge

En järnvägsplan är inlämnad för fastställelse till Trafikverkets planprövningsenhet. Planen fastställdes av Trafikverkets planprövningsenhet under maj månad.

Kostnad

Projektet beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor att genomföra.

Om projektet

När mötesspåret har blivit förlängt kan tåg som är upp till 750 meter långa mötas utan att ett av dem först behöver stanna. Hastigheten kommer också att kunna höjas förbi mötesstationen. 
Plankorsningen i Gustafs (Mora By) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel. Även omkringliggande vägnät kommer att beröras av ombyggnationerna. vilket det också har förts en dialog om med Säters kommun och närboende i det aktuella området.

Samråd på orten genomfördes sommaren 2020. En järnvägsplan togs fram och lämnades in för fastställelse under hösten 2020. Planen fastställdes av Trafikverket våren 2023.
Nu pågår arbetet med att kontraktera byggentreprenör. På grund av överklaganden har den planerade byggstarten förskjutits till hösten 2024, då arbeten kommer att ske utanför den direkta spårmiljön.

Tidplan för Mora By

Övergripande tidplan med preliminära tider.

Samråd på orten för allmänheten och projektets berörda parter genomfördes under sommaren 2020.

En järnvägsplan lämnades in till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse under hösten 2020. Beslut om fastställelse togs i slutet av våren 2023. och planen vann laga kraft i maj 2023.

 

 

Byggstart beräknas att ske under hösten 2024.

Under senare delen av 2025 kommer utbyggnaden av mötesstionen att avslutas enligt gällande planering.

Dokument

Via denna länk hittar du dokument som berör arbetet med förlängningen av mötesstationen i Gustafs, Mora by.

Kontakt

Riitta Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 75

Helena Halldén

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 42 12