Logga in
Logga in

Dalarna Dalabanan, Mora By, Gustafs - ny mötesstation

Vi planerar att förlänga ett mötesspår på Dalabanan i Gustafs (Mora by). Förlängningen innebär att en plankorsning behöver stängs och ersättas med en tunnel för gående och cyklister.

Vad?

Mötesspåren förlängs och tågens hastighet förbi mötesstationen kan ökas.

Varför?

Med förlängda spår kan tåg mötas utan att behöva stanna. Med fler tåg i trafik kan restiden minskas, vilket i slutändan kan medföra att fler väljer tåget som transportmedel.

Nuläge

En järnvägsplan är inlämnad för fastställelse till Trafikverkets planprövningsenhet.

Kostnad

Projektet beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor att genomföra.

Om projektet

När mötesspåret har blivit förlängt kan tåg som är upp till 750 meter långa mötas utan att ett av dem först behöver stanna. Hastigheten kommer också att kunna höjas förbi mötesstationen. 
Plankorsningen i Gustafs (Mora By) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel. Även omkringliggande vägnät kommer att beröras av ombyggnationerna. vilket det också har förts en dialog om med Säters kommun och närboende i det aktuella området.

Tidigt samråd på orten genomfördes våren 2017 och sommaren 2018. Samråd på orten genomfördes sommaren 2020. En järnvägsplan togs fram och lämnades in för fastställelse under hösten 2020. 
Nu pågår förberedelser för att handla upp en entreprenör.
Byggstart är planerad till 2023.

Tidplan för Mora By

Övergripande tidplan med preliminära tider.

Samråd på orten för allmänheten och projektets berörda parter genomfördes under sommaren 2020.

En järnvägsplan lämnades in till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse under hösten 2020.

 

 

Byggstart beräknas att ske under våren 2023.

Under första halvåret 2024 kommer utbyggnaden av mötesstionen att avslutas enligt gällande planering.

Dokument

Via denna länk hittar du dokument som berör arbetet med förlängningen av mötesstationen i Gustafs, Mora by.

Kontakt

Riitta Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 75

Helena Halldén

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 42 12

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Riitta Pettersson
Kommunikatör
Stefan Bratt