Logga in
Logga in

Dalarna Morastrand-Lomsmyren, Mora - elektrifiering av järnväg

Timmertransporterna på järnväg mellan terminalen i Lomsmyren och vidare ut på Dalabanan är en viktig transportnod i norra Dalarna och idag upplevs en kapacitetsbrist på Mora bangård.

Vad?

Projektet innebär att elektrifiering av järnvägsspåren ska ske mellan Mora Strand och Lomsmyren. Sträckan är drygt tre kilometer lång och sträcker sig genom Mora tätort.

Varför?

Efter elektriferingen kan tågen köras med hjälp av ellok från Lomsmyrens timmerterminal och vidare ut på Dalabanan, vilket minskar tiden för växling och ger minskad miljöpåverkan.

Nuläge

Arbete pågår med att ta fram en järnvägsplan för att kunna genomföra projektet.

Om projektet

Projektet innebär att elektrifiering av järnvägsspåren ska ske mellan Mora Strand och Lomsmyren. Sträckan är drygt tre kilometer lång och sträcker sig genom Mora tätort.
Kapacitetsbristen beror bland annat på att banorna i området förutom Dalabanan inte är  elektrifierade. Därför krävs byte av lok till diesellok på Mora bangård för genomgående transporter. Elektrifiering av sträckan gör det möjligt att använda ellok och att lokbyte inte behöver ske på Mora bangård. En positiv effekt är också att transporttiderna förkortas och att kostnader sänks för tågoperatörer och transportköpare.


 

Tidplan för projektet

Övergripande tidplan med preliminära tider.

1 Samråd på orten Samrådsperiod är den 18 oktober till den 11 november

Byggstart planeras att ske i slutet av våren 2024.

 

 

Under första halvåret 2025 avslutas arbetet med elektrifieringen av den aktuella sträckan.

Dokument

Här hittar du dokument som berör arbetet med att projektera en järnvägsplan för sträckan Morastrand-Lomsmyren

Kontakt

Tony Adeklint

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 99

Magnus Brynedal

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 31 71


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Tony Adeklint
Kommunikatör
Stefan Bratt