Logga in
Logga in

Dalarna E16 Vansbro, rastplats

Vi planerar att bygga en rastplats i anslutning till Vansbro. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten genom att ge trafikanterna möjlighet till vila.

Vad?

Ny rastplats i Vansbro.

Varför?

Ge bättre möjlighet till vila för trafikanter och på så vis förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Utreder ytterligare platser för lämplig lokalisering av ny rastplats

Om projektet

I dag finns det ingen rastplats mellan Borlänge och Lisskogsåsen, en sträcka på nästan 16 mil. Det är för långt för att tillgodose yrkestrafikens krav på kör- och vilotider.  Genom att bygga en attraktiv och trivsam rastplats, som både privatbilister och yrkestrafik kan använda, vill vi förbättra trafiksäkerheten på sträckan.

Vi påbörjade under hösten 2021 en planprocess för att ta fram en vägplan där platsen Gruckåkvarn utretts som en lämplig plats för en ny rastplats.

Under våren 2022 tillkom nya förutsättning för val av lämplig plats för ny rastplats. Därför behöver vi utreda ytterligare platser för en lämplig lokalisering. Ny plats som nu ska utredas ligger intill Äppelbo värdshus.

Rastplatsen ska uppfylla kraven för statliga rastplatser och kommer att ha:

  • parkeringsplatser för både privatbilister och yrkestrafik
  • parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • bord med sittplatser
  • sopkärl
  • information
  • belysning.

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2026

Kontakt

Britta Brömses

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 12