Logga in
Logga in

Dalarna Mora, Sandholmsvägen, gång- och cykeltunnel

Vi bygger en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi bygger en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora.

Varför?

För att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Den nya gång- och cykeltunneln är klar.

Om projektet

I samband med att fjärrstyrningsprojektet i Mora färdigställdes stängde vi plankorsningen på Sandholmsvägen. Det gjorde vi eftersom det finns framtida planer om att bygga en ny spåranslutning till närliggande Siljansågen, som skulle innebära att vanlig tågtrafik i större utsträckning kan trafikera Dalabanan. När fler tåg trafikerar spåret behöver plankorsningen stängas ur ett säkerhetsperspektiv.

För att oskyddade trafikanter ska kunna passera järnvägen på ett säkert sätt har vi beslutat att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen. Den kommer även att ansluta till kommunens cykelnät. Den nya tunneln är nu klar och öppen att använda. 

Nyheter

Tidsplan

Alla tider är preliminära.

1 Planering och projektering 2022–2023

2 Upphandling av entreprenör 2023

3 Byggnation januari–juni 2024

4 Lansering av tunneln 9–13 maj 2024

5 Ny gång- och cykeltunnel klar juli 2024

Projektet är samfinansierat med Mora kommun.

Kontakt

Peter Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 40