Logga in
Logga in

Dalarna Mora, Sandholmsvägen, gång- och cykeltunnel

Vi bygger en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi ska bygga en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora.

Varför?

För att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektering av gång- och cykeltunneln pågår.

Om projektet

I samband med att fjärrstyrningsprojektet i Mora färdigställdes stängde vi plankorsningen på Sandholmsvägen. Det gjorde vi eftersom det finns framtida planer om att bygga en ny spåranslutning till närliggande Siljansågen, som skulle innebära att vanlig tågtrafik i större utsträckning kan trafikera Dalabanan. När fler tåg trafikerar spåret behöver plankorsningen stängas ur ett säkerhetsperspektiv.

För att oskyddade trafikanter ska kunna passera järnvägen på ett säkert sätt har vi beslutat att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen. Den kommer även att ansluta till kommunens cykelnät.

Vi hänvisar alla trafikanter som behöver ta sig över spåret till plankorsningen vid Sandavägen istället. Följ hänvisningsskyltar på plats. 

Tidsplan

Alla tider är preliminära.

1 Planering och projektering 2022–2023

2 Upphandling av entreprenör 2023

3 Byggstart hösten 2023

4 Ny gång- och cykeltunnel klar vintern 2024/2025

Karta

Kartan visar var gång- och cykeltunneln kommer att byggas samt omledning för alla trafikanter. 

Se kartan i större storlek (jpg, 344 kB)

Projektet är samfinansierat med Mora kommun.

Kontakt

Peter Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 40