Logga in
Logga in

Dalarna Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Borlänge–Malung

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Sveriges nya signalsystem ERTMS.

Varför?

Fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Projektet påbörjas.

Om projektet

ERTMS möjliggör fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen mellan Borlänge–Malung. Arbetet, som sker etappvis, startar under våren 2024 och beräknas bli klart till årsskiftet 2025/2026. Vi kommer att gräva ner kablar och ställa upp nya skåp längs järnvägen. Det mesta arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kan förekomma.

Tidsplan

1 Byggstart Preliminärt våren 2024

2 Klart Preliminärt årsskiftet 2025/2026

Europeiska Unionen

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Stefan Loos

Projektledare

Telefon: +46 10-123 54 02