Logga in
Logga in

Dalarna Säter, gång- och cykeltunnel under väg 70

För att skapa en förbättrad möjlighet att gå eller cykla mellan Säters centrum och Säterdalen bygger vi en gång- och cykeltunnel under järnvägen och väg 70.

Vad?

En ny gång- och cykeltunnel under väg 70 för anslutning till bland annat Säterdalen.

Varför?

Behövs för att slutföra ökad tillgänglighet till Säterdalen och Säter resecentrum

Nuläge

Entreprenör är utsedd (Svevia) och arbetet med att bygga den nya tunneln inleds i slutet av oktober.

Om projektet

Efter arbetet med förbättra Säters station med tillgänglighet och spårförbättringar slutför nu Trafikverket arbetet med att bygga en ny gång- och cykelförbindelse mellan Salutorget och Säters station.
Den nya passagen byggs i nytt läge under väg 70, i linje med den nya gång- och cykeltunneln  under järnvägen som slutfördes under våren 2023. 
Gång och cykeltrafikanter hänvisas under tiden som bygget pågår till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen /Säters station via Kungsvägen.
Hänvisningsskyltar visar väg. 

 

Nyheter

Tidsplan

Detta kommer att hända under tiden som projektet pågår.

Projektering av tunnelbygget genomförs.

Byggstarten planeras till hösten 2023 och tunneln ska vara klar ett år senare, hösten 2024.

Kontakt

Riitta Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 75