Logga in
Logga in

Dalarna Falun-Borlänge, kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder på järnvägen

Vi planerar för att bygga om och öka säkerheten på järnvägen mellan Falun och Borlänge. I första hand ska ett antal plankorsningar stängas samtidigt som kapaciteten ökar tack vare längre mötesspår i Ornäs.

Vad?

Införa ett antal förbättringar av säkerheten samt ökad kapacitet vid driftplatsen i Ornäs längs med bandel 323, Falun-Borlänge med så kallade samtidig infart.

Varför?

Ökar säkerheten vid ett antal övergångar genom att stänga cirka tio obevakade passager och stängsla in delar av sträckan samt ökar kapacitet för sträckan.

Nuläge

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför kommande anbudsförfrågan. Kontrakt med entreprenör beräknas undertecknas under våren 2024. Planerad byggstart under sommaren 2024.

Kostnad

Projektet beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor att genomföra.

Om projektet

Arbetet med att genom åtgärden på sträckan Falun-Borlänge ingår som ett av flera objekt för att förbättra säkerheten och öka kapacitetet på sträckan Falun-Frövi (en del av Bergslagsbanan).
Delsträckan Borlänge-Falun, som också benämns som bandel 323, är ett viktigt stråk för gods- och persontrafik. Delar av sträckan löper längs med sjön Runn och vid strandkanten ligger ett antal fritidsfastigheter. För att komma till dessa fastigheter måste järnvägen korsas och det är i lagens mening inte tillåtet att passera järnväg för obehöriga om inte det sker via anvisade övergångar. Därför ska nu ett antal passager, även sådana som är lagliga stängas för att öka säkerhet för allmänheten. Dessa passager kommer nu att ersättas av fem stycken undergångar av spåret i form av rörbroar. 
Samtidigt kommer stora delar av sträckan Falun-Borlänge att stängslas in för att förhindra passage där detta inte är tillåtet.
Vid den så kallade driftplatsen i Ornäs ska också kapaciteten ökas genom att införa så kallad samtidig infart (ESIK) samt förlängning av ett spår, vilket innebär att mötande tåg inte behöver stanna för att passera det andra tåget. Detta ska kunna ske för tåg som är upp till 630 meter långa.
I Ornäs kommer även ett nytt ställverk att installeras.

Nyheter

Tidplan

Detta kommer att hända under tiden som projektet pågår.

Projektering av entreprenaden genomförs.

Byggstarten planeras till sommaren 2024 och samtliga rörbroar ska vara klara ungefär ett år senare, hösten 2025.

Kontakt

Bengt Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 31