Logga in
Logga in

Dalarna Väg 1012, bro i Oxberg

Vi planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra.

Vad?

Två nya broar för väg- och järnvägstrafik i Oxberg.

Varför?

För att öka tillgängligheten, främst för näringslivets transporter.

Nuläge

Projektering pågår.

Om projektet

Den bro som år 1898 byggdes över Österdalälven vid Oxberg var en kombinerad väg- och järnvägsbro. Nu behöver vi hitta en ny lösning där väg- och järnvägstrafiken separeras från varandra. Det kan innebära att det blir två nya broar, en för järnvägstrafik i befintligt läge och en för vägtrafik i nytt läge.

Oxbergsbron stängdes av för trafik i november 2016 sedan den hade besiktigats med omfattande skador. Sedan dess finns en provisorisk bro på plats, även den en kombinerad väg- och järnvägsbro. Det passerar två tåg per dag över bron och då går bommarna ner för vägtrafiken.

Arkitekttävlingens vinnare

År 2020 utlyste Trafikverket en arkitekttävling för de två broarna, och 15 oktober 2020 presenterades Kinetik som vinnare. Juryns motivering lyder:

"Kinetik är ett helgjutet förslag, där form, konstruktion och genomförbarhet har vägt lika tungt och vittnar om ett mycket lyckat samarbete mellan arkitekt och konstruktör. De två broarna är utformade som en arkitektonisk helhet och utgör en vacker siluett på håll - men de är också genomarbetade in i minsta detalj och har kvaliteter även i den nära skalan. Järnvägsbrons robusta och enkla stålkonstruktion smälter väl in i omgivande skogslandskap samtidigt som den har potential att bli ett nytt landmärke i bygden. Kinetik är ett gott exempel på hur en järnvägsbro längs en industrijärnväg kan utformas – som ger inspiration till framtida brobyggande i hela Sverige."

Toppbilden visar det vinnande tävlingsbidraget. 

Tidsplan

1 Samråd samrådsunderlag Maj 2017

2 Samråd samrådshandling Hösten 2017

3 Kompletterande samråd Hösten 2021

4 Granskning av väg- och järnvägsplan Augusti–september 2022

5 Projektering pågår Januari 2023–december 2024

6 Byggstart Preliminärt 2025

7 Klart Preliminärt 2028

Kontakt

Fredrik Stål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 68