Logga in
Logga in

Dalarna Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen, bärighetshöjande åtgärder

Vi planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning.

Vad?

Bärighetshöjande åtgärder, byte av tre rörbroar och ett 50-tal trummor samt kurvrätningar och breddning på delar av sträckan.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Nuläge

Vi arbetar med att detaljplanera projektet inför byggstart.

Om projektet

Vasaloppsvägen är ett samlingsbegrepp för vägarna 1024 mellan Fiskarheden och Evertsberg samt 1025 mellan Evertsberg och Oxberg. Vägarna är viktiga för turismen i Sälenfjällen och för skogsindustrin. På Vasaloppsvägen passerar cirka 490 fordon/dygn på årsbasis. Vägarna har dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter.

När projektet är klart har vi en väg med bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och full bärighet året runt. 

Planerade åtgärder

  • Bärighetsåtgärder längs hela sträckan.
  • Kurvrätningar och breddning på delar av sträckan. 
  • Byte av tre rörbroar och ett 50-tal trummor. 

Tidsplan

Alla tider är preliminära.

1 Avverkning inför byggstart höst–vinter 2022

2 Byggstart våren 2023

Kontakt

Patrik Prosén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 56

Hanna Forslund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 87 25