Logga in
Logga in

Dalarna Väg 635 Tolsbo-Tunet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar åtgärder för väg 635 på sträckan Tolsbo-Tunet för att skapa en säkrare väg för oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Vad?

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Varför?

Hitta en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter och få ner genomfartshastigheten genom byarna.

Nuläge

Under arbetet med att fastställa vägplanen framkom brister och den aktuella planen ställdes ut för kompletterande granskning. Nu sker arbetet med att få planen fastställd.

Om projektet

Vi arbetar för att åtgärda bristande trafiksäkerhet i byarna Tolsbo och Tunet, Borlänge kommun.

Identifierade problem

  • Oskyddade trafikanter korsar vägen på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och otrygg att korsa.
  • Delar av skolvägarna i området saknar ett gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet. Hastigheten upplevs högre än skyltad hastighet och stor del av trafiken är tung trafik.

I den förstudie som Trafikverket slutförde i mars 2014 har vi studerat förutsättningar för att minska barriäreffekten av väg 635 genom Halvarsgårdarna genom att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
Även skolvägarna längs väg 656 från Spraxkya till Halvarsgårdarna och från Halvarsgårdarnas skola till Tolsbo har studerats för att uppnå tryggare skolväg för barnen.
Hösten 2018 tillkom sträckan väg 635, Tolsbo–Tunet.

Aktuell status:
Vägplanen är fastställd efter smärre kompletteringar men har blivit överklagad.
Trolig start för byggnation är våren 2026. 

Tidsplan

1 Vägplan för granskning Oktober - december 2021

2 Vägplan lämnas in för fastställelse Oktober 2022 - mars 2023

3 Byggstart Tidigast våren 2026

Dokument

Här hittar du dokument som berör arbetet med att ta fram en vägplan för Tolsbo-Tunet

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32

Patricia Akre

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 97 18