Logga in
Logga in

Flera län Väg 66, Fagersta–Smedjebacken, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 mellan Smedjebacken i Dalarna och Västanfors i Fagersta kommun, norra Västmanland.

Vad?

Vi planerar att bygga mötesseparerad väg på sträckan Smedjebacken–Fagersta i Dalarna och norra Västmanland.

Varför?

Sträckan har bristande trafiksäkerhet och är olycksdrabbad. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse är det svårt för oskyddade trafikanter att röra sig.

Nuläge

Allmänhetens granskning av vägplan etapp 1, Söderbärke–Oti pågår mellan 30 juni–10 augusti 2023.

Om projektet

Denna del av väg 66 utmärkts delvis i dag av att fordon håller höga hastigheter och av en relativt hög andel tung trafik. Den aktuella sträckan har brister i trafiksäkerhet och är  olycksdrabbad.

Bland annat finns en större mängd utfarter och korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen. 

Vägsträckan är delad i två vägplaner

  • Etapp 1, Smedjebacken–länsgränsen till Västmanland, vilket innebär korsningen väg 68 och 66 vid Oti, söder om Fagersta
  • Etapp 2, Smedjebacken–Söderbärke (färdigt för fastställelse) 

Projektets mål

  • Förbättra trafiksäkerheten genom mötesseparering, säkra passager och busshållplatser
  • Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter
  • Kortad restid genom högre hastighet, 100 km/h på hela sträckan
  • Vandringshinder och passager för smådjur och vilt

Tidplan

Detta händer i projektet.

Trafikverket presenterar den reviderade vägplanen där synpunkterna som inkommit från tidigare samråd vägts in och utretts. 

Trafikverket presenterar den reviderade vägplanen där synpunkterna som inkommit från tidigare samråd vägts in och utretts. Avser sträckan Söderbärke–Smedjebacken. 

Vägplanen skickas in för fastställelse till Trafikverket planprövningsenhet.

Byggstart för projektet planeras till tidigast år 2026

Dokument

Här hittar du alla dokument som berör projektet.

Behöver du mer information?

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32

Camilla Palmqvist

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 09 62