Logga in
Logga in

Dalarna Väg 875, Sundborn, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på cirka en kilometer, längs väg 875 i Sundborn för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Vad?

Ny gång- och cykelväg genom centrala Sundborn.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter som idag behöver samsas med fordonstrafiken.

Nuläge

Inledande samverkan och planering tillsammans med Falu kommun inför detaljprojektering (bygghandling).

Om projektet

Ramsnäsvägen, väg 875, går rakt igenom Sundborn där oskyddade trafikanter tvingas gå utmed vägen för att nå viktiga målpunkter som till exempel skola, matbutik, idrottsplaner och turistattraktioner. För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten längs sträckan planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg mellan skolan och korsningen Vitsandsvägen/Gamla Landsvägen.

Utöver att bygga en ny gång- och cykelväg ska vi även:

  • sätta belysning längs hela sträckan
  • bredda broarna över Sundbornsån och Lillån, så att vi får plats med den nya gång- och cykelvägen.

Då det pågår mycket i Sundborn just nu, till exempel byggnation av ny skola, har vi en kontinuerlig dialog med Falu kommun.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Planering och samverkan med berörda parter 2023–2024

2 Detaljprojektering våren 2024

3 Upphandling av entreprenör vintern 2024/2025

4 Byggnation 2025–2026

Animering av planerad ny gång- och cykelväg genom Sundborn

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 23

Anna Eriksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 23 67

Martin Lind

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 35 84


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Stefan Tångring
Kommunikatör
Sandra Wiklund