Logga in
Logga in

Gävleborg Bergslagsbanan, nytt dubbelspår Gävle Västra–Forsbacka

Vi planerar för Bergslagsbanan som dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Det möjliggör ökad kapacitet och standard för både gods- och persontrafik.

Vad?

Ett dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Driftplatsen i Forsbacka utformas för 750 m långa tåg.

Varför?

Öka kapaciteten, förbättra punktligheten och säkerställa åtkomst till viktiga nod och knutpunkter för gods- och persontransporter.

Nuläge

Planering och utredning

Om projektet

Vi utreder för dubbelspår mellan den framtida stationen Gävle Västra i Tolvfors och befintlig driftplats i Forsbacka. Dubbelspåret ska dimensioneras för högsta möjliga hastighet på 250 km/h och tåg med axellast på 25 ton. Korsningar mellan väg och järnväg kommer att bli planskilda med bro eller port, och i Forsbacka ska det byggas fyra spår så persontåg kan köra förbi långsamma godståg.

Bakgrund

Utredningen av nytt dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle–Kringlan (Axmartavlan) har visat att en planskild anslutning mellan Gävle godsbangård och Bergslagsbanan behövs. Det finns ett önskemål om att flytta godsbangården från Näringen då den ligger på en vattentäkt. En ombyggnation för att lösa planskild anslutning från dagen godsbangård skulle bli en kostsam åtgärd. Rekommendationen var istället att utreda en flytt av Bergslagsbanan för att säkerställa åtkomst till viktiga noder som befintlig godsbangård  och en flyttad godsbangård.

I nationell transportplan som kom juni 2022 utökades objekt Ostkustbanan, Gävle–Kringlan med Bergslagsbanan, delen Gävle Västra–Forsbacka.

Angränsande projekt

Tidsplan

Preliminär tidplan som kan komma att ändras.

1 Planering 2022

Hösten 2023 börjar vi utreda ett dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka.

Kontakt

Ragnhild Brändeskär

Programledare

Telefon: 010-124 24 49