Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Fältundersökningar på sträckan Tolvforsskogen–Kringlan 2022–2023

Vi har kommit till det skedet då vi ska bestämma spårlinjen för sträckan Tolvforsskogen-Kringlan. Det medför undersökningar i fält med start november 2022 och hela 2023.

Fältundersökningarna är en del i arbetet för att ta fram en exakt spårlinje (vart järnvägen ska placeras) mellan Tolvforsskogen–Kringlan. Geotekniska undersökningar görs i syfte att ta reda på hur markegenskaperna ser ut i korridoren, tillexempel var det finns berg och var det krävs extra åtgärder för att kunna bygga stabilt.

Naturinventeringar ger oss mer kunskap om flora och fauna och var de största naturvärdena finns. Vi försöker så långt det går att undvika intrång på platser med större naturvärden. 

Våra konsulter kommer att vistas på eller i närheten av olika fastigheter längs sträckan och de som berörs blir kontaktade för mer information. Man bär gula västar och tar sig fram på befintliga vägar eller till fots i terrängen. 

Trafikverket och upphandlad konsult har enligt 3 kap 1§ Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till fastighet för förberedande åtgärder och undersökningar.

Karta för aktuell sträcka

Kontakt

Adam Larsson

Projektledare

Telefon: 010-123 06 22

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: 10-123 73 71