Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Brunnsinventering på sträckan Tolvforsskogen–Kringlan

Vi behöver inventera både energibrunnar (bergvärme) och vattenbrunnar (dricksvatten eller bevattning) som en del i framtagandet av järnvägsplanen. Arbetet pågår hösten 2023.

Inventeringen av brunnar startar i september på sträckan för nytt dubbelspår mellan Tolvforsskogen-Kringlan. Den omfattar både energibrunnar (bergvärme) och vattenbrunnar (dricksvatten eller bevattning) och är en del i den utredning som görs i samband med framtagande av järnvägsplan för sträckan.

Det är viktigt för oss att känna till vilka brunnar som finns i närområdet för att bedöma om de kan komma att påverkas av arbetet och vilka åtgärder som behöver göras för att skydda dem.

Alla berörda fastighetsägare (inom inventeringsområdet) har fått brev liksom en inventeringsenkät med viktiga frågor för oss att känna till. Att en inventering utförs innebär inte att brunnen kommer att påverkas av arbetet med järnvägen eller att man är berättigad till åtgärd. Det kommer att utredas vidare med bland annat information från denna inventering som underlag.

För vissa brunnar kan det bli aktuellt med en kompletterande inventering längre fram i utredningen. Ny kontakt kommer då att tas med berörda fastighetsägare.