Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Inom kort startar öppet hus och samråd i projekt Gävle–Kringlan

Mellan den 20 maj–20 juni samråder vi järnvägsplanen för delen Gävle C–Tolvforsskogen och vägplanen för Trafikplats Gävle Norra. I samband med detta bjuder vi in till öppet hus både 23 och 31 maj .

Under samrådstiden den 20 maj–20 juni öppnar vi en digital samrådsportal där man enkelt ska kunna ta del av informationen och lämna synpunkter. Där finns delar av samrådshandlingen liksom interaktiva kartor och bilder. 

Syftet är att både ge och få information. Alla ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet, men även lämna synpunkter på det förslag som tagits fram. Det gäller enskilt berörda och allmänheten såväl som myndigheter och organisationer. Efter samrådstiden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Öppet hus

Välkommen att besöka oss för att prata om projektet, ställa frågor och lämna synpunkter. Vi ses på Monitor ERP Arena i Gävle, Gavlehovsvägen 13. Välj den dag som passar dig.

  • Tisdag 23 maj mellan klockan 17–21. Presentation klockan 18
  • Onsdag 31 maj mellan klockan 14–18. Presentation klockan 15

Handlingar och kartor

Alla handlingar kommer att finna tillgänglig på nedanstående ställen när samrådstiden startar den 20 maj.

Synpunkter

Man kan lämna synpunkter till och med 20 juni 2023 via vår samrådsportal, brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer för den plan som avses: Järnvägsplanen TRV 2020/129919, Vägplanen TRV 2020/129923.