Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Ny portal för information och kartor

Informationsportalen är för dig som kan beröras av markanspråk för nya Ostkustbanan och Norra Stambanan, delen Tolvforsskogen–Kringlan. Välkommen att klicka in på länken nedan!

Vi planerar för en ny sträckning av Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. För delen Tolvforsskogen–Kringlan (Axmartavlan) har vi tagit fram en informationsportal med text och kartor där det går att se järnvägens preliminära markanspråk samt de ytor som behövs tillfälligt under byggtiden. Klicka på länken nedan och lämna information och synpunkter direkt i kartan.

>> Informationsportal Tolvforsskogen-Kringlan


Under våren 2024 planerar vi att bjuda in till fysiska samrådsmöten för berörda och allmänheten. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller funderingar.