Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Öppet hus hos Monitor ERP Arena i Gävle

Cirka 170 personer kom till Monitor ERP Arena när projekt Gävle-Kringlan hade öppet hus i maj. Vid två tillfällen presenterade vi utbyggnaden av nytt dubbelspår Gävle C–Tolvforsskogen liksom trafikplats 200 Gävle Norra.

Samrådsperioden pågår mellan 20 maj och 20 juni för järnvägsplanen Gävle C–Tolvforsskogen och vägplanen för trafikplats 200 Gävle Norra. Kopplat till samrådsperioden bjöd projektet in allmänhet och berörda till öppet hus vid två tillfällen, den 23 och 31 maj. Där presenterades planerna ingående för järnvägsutbyggnaden och olika stationer var bemannade för att svara på frågor högt som lågt. En VR-modell blev ett populärt inslag. Där kunde man uppleva nya järnvägssträckningen och kika på ny regional tågstation Gävle Västra.

– Det blev bra möten där vi fick möjlighet att presentera utbyggnaden och tidplanen för järnvägen genom Gävle och ombyggnationen trafikplats Gävle Norra. Mellan Gävle Central och nya regionala tågstationen Gävle Västra går järnvägen mycket i befintlig sträckning. Från Gävle Västra till Tolvforsskogen får järnvägen ny sträckning över Hamnleden och E4. Ombyggnationen i Gävle är en av etapperna som ska möjliggöra framtida restid för Gävle–Sundsvall en timme, säger Charlie Rost, projektledare.

Trafikverket hoppas på byggstart 2027 och att banan ska kunna börja trafikeras 2036. Men innan dess är det mycket arbete kvar att göra.

–  När samrådsperioden är över i juni kommer vi sammanställa och bemöta inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter ska planerna granskas av allmänheten. Enligt vår nuvarande tidplan kommer det att ske till sommaren 2024, säger Charlie Rost.

Remisstiden för samrådshandlingarna avslutas 20 juni 2023.
Samrådsportal >>