Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Inbjudan till marknadsdialog för Gävle–Kringlan 11–15 mars

Trafikverket planerar att föra dialog kring ny entreprenadstrategi för projekt Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Välkommen att delta!

För att informera och inhämta leverantörsmarknadens synpunkter på våra kommande upphandlingar planerar vi att genomföra marknadsdialog i mars 2024. Marknadsdialogen är tänkt som en-timmesmöten på kontoret i Gävle eller digitalt om det passar bättre.

INBJUDAN

Marknadsdialog kring entreprenadstrategi

Datum: 11–15 mars 2024
Plats: Trafikverkets kontor eller digitalt möte
Anmälan: Görs i mejl till Johan Sundin, inköpsansvarig,  johan.sundin@trafikverket.se
Sista anmälningsdag är 5 mars.

Exempel på frågor att diskutera

  • Projektgenomgång
  • Risker och möjligheter
  • Entreprenadform
  • Teknikinnehåll
  • Entreprenadstorlek
  • Samverkan beställare/entreprenör

Arbetet med entreprenadstrategin startar våren 2024.
(Marknadsdialogen är inte en del i kommande upphandlingsprocess och påverkar inte möjlighetern att delta i kommande upphandlingar, ej heller innebär det något åtagande för Trafikverket eller deltagande företag).