Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Nu startar kompletterande samråd för projekt Gävle–Kringlan, järnvägsplan Gävle C–Tolvforsskogen

Järnvägsplanen var ute på samråd redan våren 2023 men då vissa delar fortfarande var utredningsområden genomför vi ett kompletterande samråd under tiden 25 januari–15 februari.

Den 25 januari startar vårt kompletterande samråd för projekt nytt dubbelspår Ostkustbanan delen Gävle C–Tolvforsskogen. Under samrådstiden öppnar vi en digital samrådsportal där du enkelt kan ta del av information och handlingar samt lämna synpunkter. 

Samrådet omfattar

  • Utökat planområde (Gävle Central till Staketgatan)
  • Passage av vattenskyddsområde (väster om Norra Kungsgatan till Bäckebrobäcken)
  • Bäck från Igeltjärn (Igeltjärn till Lilla Lexe)

Samrådstid

25 januari – 15 februari 2024

Aktuella handlingar

Synpunkter

Vi behöver dina synpunkter på samrådshandlingen senast den 15 februari 2024 till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge, via e-post
till investeringsprojekt@trafikverket.se eller i vår samrådsportal.
Ange ärendenummer TRV 2020/129919

Delgivning

Järnvägsplanen berör markavvattningsföretagen Lexedikningen nr 1, nr 2 och nr 3 (1932) samt Sätra m.fl. (1925) - med okänd förvaltning.