Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Öppet hus för projektet i Gävle och Bergby

Vid två tillfällen i april hade vi öppet hus i Gävle och Bergby för att presentera järnvägsplanen för ett nytt dubbelspår Ostkustbanan, delen Tolvforsskogen–Kringlan.

Mellan den 13 april–10 maj hade vi samrådsperiod och öppet hus för järnvägsplanen nytt dubbelspår Tolvforsskogen–Kringlan. Vi bjöd vi in till öppet hus både i Gävle och Bergby för att presentera våra planer för järnvägsutbyggnaden. Vi hade bemannat upp olika stationer där vi under några timmar samtalade och svarade på frågor om projektet. En VR-modell blev ett populärt inslag.

– Nu är samrådsperioden över och vi ska att arbeta vidare för att sammanställa och bemöta inkomna synpunkter. Därefter ska planerna granskas av allmänheten våren 2025, om tidplanen håller, säger Adam Larsson.

– Det blev välbesökta möten på båda orterna där vi hade möjlighet att presentera tidplanen och utbyggnaden för järnvägen mer ingående. Sträckningen följer till stor del E4 norrut och samförläggs med Norra stambanan fram till Testeboån, där Norra stambanan ansluter till befintligt spår. Det är en viktig etapp i transportsystemet som möjliggör en framtida restid för Gävle–Sundsvall på en timme, säger Adam Larsson, projektledare.

Trafikverket hoppas på byggstart 2027 och att banan ska börja trafikeras 2036. Men innan dess är det mycket arbete kvar att göra.