Logga in
Logga in

Projekt Gävle–Kringlan startar förstudie för projektanpassad nätverks-RTK

Trafikverket och Lantmäteriet har startat en förstudie för att förtäta Swepos-stationerna i projektområdet för program Gävle–Kringlan. Swepos är Lantmäteriets nationella referensstationer för nätverks-RTK.

En förstudie med syfte att ta fram nya stationsplaceringar för Swepos-nätverket har startats tillsammans med Lantmäteriet för program Gävle–Kringlan. En av de stora fördelarna med projektanpassad nätverks-RTK är att GNSS-mätningar (Global Navigation Satelite Systems) får lägre mätosäkerhet i projektområdet genom att avståndet till närmaste referensstation blir kortare, vilket förbättrar resultatet vid detaljmätning och maskinstyrning.

Resultatet från förstudien kommer att redovisa hur många nya referensstationer som tillkommer samt deras placering. De nya Swepos-stationerna kommer att vara tillgängliga till samtliga som använder Swepos nätverks-RTK tjänst och därmed förbättra GNSS-mätningar kring Gävle för fler aktörer än Trafikverket.

Användningsområden för nätverks-RTK

  • Detaljmätning – positionsbestämning av objekt i plan och höjd
  • Utsättning av teoretisk position
  • Mätning vid lantmäteriförrättningar
  • Maskinstyrning inom anläggningsentreprenader

Läs mer om nätverks-RTK  >>

Vid frågor kontakta

Andreas Hedberg
Specialist geodetisk mätningsteknik 
andreas.hedberg@trafikverket.se