Logga in
Logga in

Vägplan för trafikplats 200, E4 Gävle Norra

Gävle kommun planerar att etablera ett nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen, väster om E4. För att skapa en god anslutning från både Hamnleden (väg 583) och E4 behöver trafikplatsen byggas om.

Vad?

Ombyggnaden av trafikplats 200, E4 Gävle Norra följer Gävle kommuns planering av ett nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen, väster om E4.

Varför?

Ombyggnationen behövs för att skapas en bra anslutning från både Hamnleden (väg 583) och E4 till Tolvforsskogen.

Nuläge

Samråd vägplan.

Om projektet

Gävle kommun planerar för en etablering av nytt verksamhetsområde Tolvforsskogen väster om E4. Tolvforsskogen (ca 1000 hektar) ska bli en ny nod för godshantering i regionen. Till följd av dessa planer behövs en ny anslutning till och från E4 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Gävle Norra.

Det nya dubbelspåret mellan Gävle C–Kringlan längs Ostkustbanan har betydelse för trafikplatsens utformning och medför att Hamnleden kommer att sänkas på en delsträcka. Det påverkar även av- och påfartsramperna på östra sidan av E4 samt en del av E4 som behöver sänkas för att järnvägen ska kunna passera på bro över vägen. Dessa åtgärder hanteras i Järnvägsplanen Gävle C–Tolvforsskogen.

Avgränsningar

Vägplanen avgränsas till av- och påfartsramper på den västra sidan om E4. Åtgärder på Hamnleden ingår i vägplanen med avgränsning där av- och påfartsramper på den östra sidan om E4 möter Hamnleden.

Planering av arbetet

Vägplanen beskriver anläggningen och dess markbehov och om projektet beslutas medföra betydande miljöpåverkan upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i projektet, annars arbetas en miljöbeskrivning in i samrådshandlingen. Vägplanen utformas successivt och i samråd med berörda; allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter.

När kan du påverka?

Samråd är en process som pågår under hela arbetet, fram till färdig vägplan. Även om det tar många år från det att planeringen börjar tills att bygget startar ska man inte vänta med att säga vad man tycker. Ju tidigare vi får synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Det går bra att lämna synpunkter och information löpande under hela processen.

Nyhet

Tidplan

Det tar många år från planering till byggande men ju tidigare vi får dina synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Vägplanen görs tillgänglig för granskning då ett färdigt planförslag redovisas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet quam nunc, non dignissim orci semper ut. Mauris sed magna bibendum, scelerisque lacus in, semper sem.

Kontakt

Charlie Rost

Projektledare

Telefon: 010-123 07 98

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: 010-123 73 71