Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 583, Iggesund–Hudiksvall, ny gång- och cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Iggesund–Hudiksvall, längs väg 583. En sträcka på ca 6 kilometer.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg separerad från biltrafik, mellan Iggesund–Hudiksvall, längs väg 583.

Varför?

Stråket ska i framtiden gynna pendling med cykel istället för bil samt fungera som ett komplement till kollektivtrafiken.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

Väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall utgör en viktig länk för både näringsliv och boende. Den är vältrafikerad men saknar en separat gång- och cykel- och mopedväg. Hastigheten är idag 80 km och det kommer inte att ändras. 

Den planerade åtgärden blir ca 6 kilometer lång och startar i korsningen Simbadsvägen–Stora Vägen i Iggesund och slutar vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Våra utredningar har lett fram till att placeringen av gång- och cykel- och mopedvägen huvudsakligen förläggs till den östra sidan av väg 583. Där uppfylls säkerhetskraven bäst och vi minimerar intrång på fastigheter .

Cykelleden ska utformas så trygg och inbjudande som möjligt så att det blir ett alternativ till bilen året runt. Stråket ska även fungera som komplement till kollektivtrafiken då arbetspendling i större utsträckning förväntas ske med cykel i framtiden. Både Iggesund och Hudiksvall har stora arbetsgivare så pendling förväntas ske åt båda håll. Även ur turismperspektiv kan cykelleden bli ett viktigt komplement till övrig infrastruktur då den knyter ihop orter med högt kulturhistoriskt värde.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Laga kraftvunnen plan Januari 2023

2 Arbete med bygghandling 2023-2024

3 Byggstart Maj 2025

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: 010-123 66 34