Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 583, Iggesund–Hudiksvall, ny gång- och cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Iggesund–Hudiksvall, längs väg 583. En sträcka på ca 6 kilometer.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg separerad från biltrafik, mellan Iggesund–Hudiksvall, längs väg 583.

Varför?

Stråket ska i framtiden gynna pendling med cykel istället för bil samt fungera som ett komplement till kollektivtrafiken.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

Väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall utgör en viktig länk för både näringsliv och boende. Den är vältrafikerad men saknar en separat gång- och cykel- och mopedväg. Hastigheten är idag 80 km och det kommer inte att ändras. 

Den planerade åtgärden blir ca 6 kilometer lång och startar i korsningen Simbadsvägen–Stora Vägen i Iggesund och slutar vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Våra utredningar har lett fram till att placeringen av gång- och cykel- och mopedvägen huvudsakligen förläggs till den östra sidan av väg 583. Där uppfylls säkerhetskraven bäst och vi minimerar intrång på fastigheter .

Cykelleden ska utformas så trygg och inbjudande som möjligt så att det blir ett alternativ till bilen året runt. Stråket ska även fungera som komplement till kollektivtrafiken då arbetspendling i större utsträckning förväntas ske med cykel i framtiden. Både Iggesund och Hudiksvall har stora arbetsgivare så pendling förväntas ske åt båda håll. Även ur turismperspektiv kan cykelleden bli ett viktigt komplement till övrig infrastruktur då den knyter ihop orter med högt kulturhistoriskt värde.

Aktuellt just nu

Fältarbeten pågår under våren 2024.

Planerade åtgärder

  • Passage över Simbadsvägen/väg 583 med mittrefug och belysning
  • Högersvängfältet mot Simbadsvägen blir (delvis) ny gång- och cykel- och mopedväg
  • Busshållplatserna får förbindelse till ny gång- och cykel- och mopedväg
  • Befintlig rastplats (med infotavla) blir kvar

Tidsplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

1 Arbete med bygghandling 2023–2024

2 Produktion 2025–2027

Dokument

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument för projektet.

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: 010-123 66 34

Adam Ström

Markförhandlare

Telefon: 010-123 79 27