Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 736, underhåll av järnvägsbro i Mellansjö

Vi planerar att utföra underhållsarbeten maj-september 2024 på järnvägsbron i Mellansjö, Ljusdals kommun. Framkomligheten på väg 736 kommer under arbetstiden att påverkas.

Vad?

Underhållsarbeten på järnvägsbron i Mellansjö, Ljusdals kommun.

Varför?

Planerat underhåll.

Nuläge

Informationsmöte inför byggstart.

Om projektet

Underhållsarbetet i Mellansjö är planerat att ske under vecka 21–37 (20 maj–13 september) och medför trafikavstängning på väg 736 mellan vecka 22–26 (27 maj–28 juni).

Under tiden bron är avstängd kommer fordonstrafiken ledas om över vägen öster om järnvägen, se karta på baksidan. Tung trafik och fjärrtrafik leds istället via det allmänna vägnätet. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet och omledningen medför.

Informationsmöte

För att berätta om arbetet på bron och trafiksituationen på väg 736 bjuder vi in närboende och berörda till ett informationsmöte på orten.

Dag: Tisdag 16 april
Tid: Klockan 18–20
Plats: Grundsjöns Bygdegård, Grundsjön 574, Fränsta

Välkommen att träffa oss, ingen föranmälan behövs!

Planering av åtgärden

  • Arbetet startar vecka 21
  • Bron är helt avstängd för trafik vecka 22–26
  • Reparation vingmurar vecka 27 - ett körfält öppet
  • Uppehåll i arbetet vecka 28–35 - bron öppen för trafik
  • Avslutande arbeten vecka 36–37, ett körfält öppet
  • Arbetet klart, bron öppnas för trafik 13 september

Bakgrund

Genom att kontinuerligt underhålla våra broar förlänger vi deras livslängd och ökar trafiksäkerheten. Det är nu dags för järnvägsbron i Mellansjö att förstärks och repareras utifrån sitt behov. Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram, vi hoppas att du har överseende med det och respekterar våra tillfälliga trafikanordningar.

Omledning av trafik

Kartan visar omledningsvägen förbi arbetsområdet.

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

1 Arbetet startar 20 maj

2 Omledning trafik 27 maj-28 juni

3 Arbetet är klart 13 september

Kontakt

Anna Pedersen

Projektledare

Telefon: 010-123 06 91