Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard.

Vad?

Planerad ombyggnation av väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors. Sträckan delas i två etapper, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och förbättra vägstandarden för samtliga trafikslag.

Nuläge

Vägplanen har överklagats till regeringen. Den 24 november fattade regeringen beslut om att avslå överklagan. Projektet kan fortsätta upphandla entreprenör .

Om projektet

Vägen mellan Bollnäs–Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och standard. Vägens sträckning går i kuperad terräng med både backkrön och kurvor där bristfällig sikt lett till flera olyckor de senaste åren, särskilt bland gående och cyklister. Aktuell sträcka är 2,5 km lång med en vägbredd på 8–8,5 m. 

Sträckan delas i två etapper

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som har  varsin vägplan, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Planerade åtgärder

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn–Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter begränsas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel

Nyheter

Tidsplan

1 Granskningstiden är avslutad Mars 2021

2 Vägplanen inlämnad för fastställelse September 2021

3 Fastställd vägplan Februari 2022

4 Överklagad vägplan April 2022

Byggstart planeras till slutet av våren, början av sommaren 2023.

Dokument

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som utreds för varsin vägplan.

Kontakt

Jonas Blom

Projektledare

Telefon: 010-123 42 97

Anna Eriksson

Markförhandlare

Telefon: 010-123 23 67


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jonas Blom
Kommunikatör
Stefan Bratt