Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard.

Vad?

Planerad ombyggnation av väg 83 mellan Bollnäs-Lottefors. Sträckan är delad i två etapper, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors

Varför?

Öka trafiksäkerheten och förbättra vägstandarden för samtliga trafikslag.

Nuläge

Vägplanen har överklagats till regeringen. Den 24 november fattade regeringen beslut om att avslå överklagan. Arbetet med projektet kan fortsätta med att handla upp entreprenör .

Om projektet

Vägen mellan Bollnäs–Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och standard. Vägens sträckning går i kuperad terräng med både backkrön och kurvor där bristfällig sikt lett till flera olyckor de senaste åren bland gående och cyklister. Aktuell sträcka är 2,5 km lång med en vägbredd på 8-8,5 m. Sträckan delas i två etapper, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

 

Sträckan delas i två etapper

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som har  varsin vägplan, Bollnäs–Röste och Röste–Lottefors.

Planerade åtgärder

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter begränsas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel

Nyheter

Tidsplan

1 Granskningstiden är avslutad Mars 2021

2 Vägplanen inlämnad för fastställelse September 2021

3 Fastställd vägplan Februari 2022

4 Överklagad vägplan April 2022

Byggstart planeras till slutet av våren, början av sommaren 2023.

Dokument

Efter ett omtag i projektet har sträckan Bollnäs–Lottefors delats i två etapper, som utreds för varsin vägplan.

Kontakt

Mikael Attve Storm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 34

Sibel Pichler

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 48 67

Jonas Blom

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 42 97